Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 12 Μαρτίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το οικονομικό έτος 2019 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €40.698.770 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία (€34.903.600), από ιδιόκτητους και άλλους αθλητικούς χώρους (€1.018.040), από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (€2.500.000) και από άλλες πηγές (€2.227.080).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΑ στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό αναλύονται ως ακολούθως:

1. Διαχειριστικά έξοδα/συντήρηση (€13.550.590).

2. Χορηγίες (€14.302.010).

3. Δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων (€10.271.140).

4. Αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων (€2.175.000).

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες (€400.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι βασικότερες παράμετροι στις οποίες στηρίζεται ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι οι ακόλουθες:

1. Χρηστή διακυβέρνηση του ΚΟΑ και των αθλητικών ομοσπονδιών.

2. Κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού.

3. Συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

4. Υπογραφή πρωτοκόλλων με άλλα κράτη.

5. Αναβάθμιση του γνωσιολογικού επιπέδου των προπονητών, των αθλητικών διοικητικών αξιωματούχων και των λειτουργών των ομοσπονδιών μέσω της Ακαδημίας Αθλητισμού.

6. Βελτίωση του προγράμματος για την παραχώρηση γυμναστών στην Εθνική Φρουρά.

7. Προώθηση του αθλητικού τουρισμού.

Σημειώνεται ότι η κρατική χορηγία προς τον ΚΟΑ ανέρχεται στα €34.903.600 και προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν μεταξύ άλλων την ανέγερση νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου στη Λεμεσό (€6.263.600), τη συντήρηση του Τσίρειου Σταδίου (€2.000.000) και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους, κυρίως για βελτίωση των υποδομών των ποδοσφαιρικών γηπέδων (€500.000).

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του οργανισμού αντικατοπτρίζει το όραμα και χαράζει την πολιτική του διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τα στενά οικονομικά πλαίσια και την οικονομική περισυλλογή. Σημείωσε περαιτέρω ότι ο ΚΟΑ θα επανέλθει με συμπληρωματικό προϋπολογισμό εντός του 2019 που θα αφορά την κάλυψη των δαπανών για την υλοποίηση διάφορων έργων σε κοινότητες.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης του προϋπολογισμού τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σειρά ερωτημάτων που αφορούσαν μεταξύ άλλων τη στήριξη του κοινωνικού αθλητισμού, την κάρτα φιλάθλου, την ανέγερση νέου γηπέδου στη Λεμεσό, τη συντήρηση του Τσίρειου Σταδίου, τον οικονομικό έλεγχο των ομοσπονδιών, την καταλληλόλητα των κτιριακών εγκαταστάσεων των σταδίων, τη διαδικασία έκδοσης δελτίων υγείας των αθλητών, την πολιτική για πρόληψη και καταστολή της βίας στα γήπεδα και τη στήριξη των προσφυγικών σωματείων.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα, καθώς και άλλα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, η επιτροπή αναμένει την κατάθεση σχετικού γραπτού υπομνήματος από τον ΚΟΑ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2019.

 

13 Μαρτίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων