Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υφυπουργείου Ναυτιλίας - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Δημήτρης Δημητρίου Ευανθία Σάββα
Κώστας Κωνσταντίνου Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2019.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση κρίθηκε αναγκαίος, για να καταστεί δυνατή η πλήρωση δύο θέσεων Διευθυντή [Κλίμακα Α15(i)], οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2018 με σκοπό την εύρυθμη, λειτουργική δομή και επαρκή οργανωτική διάρθρωση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Περαιτέρω, με βάση τα ίδια στοιχεία λόγω της φύσης και της ευρύτητας των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, στο οποίο υπηρετούν τόσο επιθεωρητές πλοίων όσο και λειτουργοί ναυτιλίας, στα απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση περιλήφθηκαν διαζευκτικά προς τα ακαδημαϊκά προσόντα σε προκαθορισμένα επιστημονικά πεδία το πιστοποιητικό ικανότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης ή Μηχανικού Α΄ Τάξης, καθώς και δεκαετής σχετική πείρα. Επιπρόσθετα, έπειτα από σχετική υπόδειξη του Υπουργικού Συμβουλίου, περιλήφθηκε διαζευκτικά προς την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ως πλεονεκτήματος η ιδιότητα του μέλους οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου, αφού στα απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση περιλαμβάνονται πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της αρμόδιας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για σχέδια υπηρεσίας.

Σημειώνεται επίσης ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των εν λόγω κανονισμών στην ολομέλεια για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

25 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων