Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Μαρίνος Μουσιούττας Γιώργος Λιλλήκας
Αβέρωφ Νεοφύτου Μιχάλης Γιωργάλλας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου και 4 Φεβρουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να επικαιροποιηθεί ο προβλεπόμενος στον Κανονισμό 3 Πρώτος Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται τα τμήματα, οι υπηρεσίες και τα γραφεία που υπάγονται σε υπουργείο, με τη διαγραφή από αυτόν του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων λόγω της μετεξέλιξης και μετονομασίας του τμήματος σε Υφυπουργείο Ναυτιλίας από την 1η Μαρτίου 2018 δυνάμει των διατάξεων του περί Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 3 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών τα τμήματα, οι υπηρεσίες και τα γραφεία που υπάγονται σε υπουργείο για τους σκοπούς του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου θεωρούνται τα αναφερόμενα στον Πρώτο Πίνακα των εν λόγω κανονισμών. Ως εκ τούτου, ο Πρώτος Πίνακας κρίνεται αναγκαίο όπως τροποποιηθεί με τη διαγραφή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων λόγω της μετεξέλιξης και μετονομασίας του εν λόγω τμήματος από την 1η Μαρτίου 2018 σε Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τους παρόντες κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

27 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων