Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 201

Παρόντες:

Μαρίνος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Μάριο Μαυρίδη και Ονούφριο Κουλλά, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Φεβρουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Έφορος Φορολογίας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε οποιαδήποτε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση η οποία έχει δημιουργηθεί ή δημιουργείται σε πιστωτικό ίδρυμα, λόγω φορολογικών ζημιών που έχουν μεταφερθεί ή μεταφέρονται από άλλο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει αναδιοργανωθεί ή εξυγιανθεί με βάση τις διατάξεις του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013 ή/και τις διατάξεις του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2016 και αποκτηθεί από το προγενέστερο ίδρυμα, να μπορεί να πιστωθεί έναντι συγκεκριμένων φόρων.

Επεξηγώντας την πρόταση νόμου οι εισηγητές της δήλωσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η προτεινόμενη μεταχείριση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης αποτελεί κοινή πρακτική, η οποία ήδη εφαρμόζεται από κράτη μέλη της Ευρωζώνης όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται ισομερής φορολογική μεταχείριση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς τομείς που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση.

3. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τόσο πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν ήδη τεθεί υπό εξυγίανση ή συγχωνευτεί όσο και ιδρύματα που ενδεχομένως να τεθούν υπό εξυγίανση ή να συγχωνευθούν στο μέλλον. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στον χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων από λογιστικής πλευράς και δεν επηρεάζουν το ύψος της φορολογίας που θα καταβάλλεται στο κράτος.

Περαιτέρω, οι ίδιοι επισήμαναν ότι στο κείμενο της πρότασης νόμου πρέπει να επέλθουν μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες δεν αλλοιώνουν την ουσία της.

Ο Έφορος Φορολογίας συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου δηλώνοντας ότι δεν αναμένεται να επέλθουν οποιεσδήποτε απώλειες στα έσοδα του κράτους.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με την πρόταση νόμου και δήλωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δε θα έχουν οποιαδήποτε δημοσιονομική επίπτωση. Περαιτέρω, ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταθέσει στη Βουλή σχετικό με την πρόταση νόμου νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πρόταση νόμου υπερκαλύπτει τις πρόνοιες του νομοσχεδίου. Συναφώς, κατόπιν οδηγιών της επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την απόσυρσή του, με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2019.

Οι εκπρόσωποι της ΚΤΚ, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του ΣΕΛΚ και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου συμφώνησαν επίσης με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει την πρόταση νόμου στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

27 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων