Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μαρίνος Μουσιούττας Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Λιλλήκας
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και στις 11 Φεβρουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ).

Ο προϋπολογισμός της ΕΣΚ για το 2019 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €29.186.423 και συνολικά έσοδα ύψους €21.812.800, τα οποία προέρχονται από τη μεταπώληση σιτηρών (€21.600.000), την παροχή υπηρεσιών (€70.000), ενοίκια και δικαιώματα (€74.300), έσοδα μη άλλως κατατάξιμα (€38.500), καθώς και από τόκους (€30.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι συνολικές δαπάνες της ΕΣΚ για το οικονομικό έτος 2019 ανέρχονται στα €29.186.423, σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €38.368.732 που είχαν προϋπολογισθεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2018. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν, μεταξύ άλλων, μισθοδοσία υπαλλήλων (€2.878.228), μισθοδοσία ωρομίσθιου προσωπικού (€3.001.045), λειτουργικές δαπάνες (€1.468.450), λειτουργικά έξοδα μη γραφειακών χώρων (€1.249.350), αγορά σιτηρών (€20.070.000) και αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων (€212.500).

Σημειώνεται ότι το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα ύψους €7.373.623 αναμένεται να καλυφθεί από το ταμειακό απόθεμα της ΕΣΚ, το οποίο κατά την 31ηη Δεκεμβρίου 2018 υπολογίστηκε στα €8.980.016.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στον προϋπολογισμό της ΕΣΚ έχει περιληφθεί δέσμευση για αριθμό κονδυλίων που αφορούν στο σχέδιο εθελούσιας εξόδου υπαλλήλων, στο σχέδιο εθελούσιας εξόδου ωρομίσθιου προσωπικού, στα δευτερεύοντα οικοδομικά έργα, στη μεταρρύθμιση/μετεξέλιξη της επιτροπής, στην αγορά εξοπλισμού και στην αγορά διπλοκάμπινων οχημάτων, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη, να ληφθεί η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, τα μέλη της επιτροπής απασχόλησαν ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματική λειτουργία της ΕΣΚ στην αγορά σιτηρών, στο αναλογιστικό έλλειμμα του σχεδίου σύνταξης των υπαλλήλων, στο σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης του προσωπικού, στη μεταρρύθμιση και στη μετεξέλιξη της ΕΣΚ και στη διαχείριση της αποθήκευσης σιτηρών και των περιουσιακών στοιχείων της ΕΣΚ σε περίπτωση ιδιωτικοποίησής της. Ζητήθηκε περαιτέρω η κατάθεση στοιχείων από την ΕΣΚ για αριθμό ζητημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην οικονομική κατάσταση της επιτροπής την τελευταία πενταετία, καθώς και στο κόστος εκφόρτωσης στο λιμάνι Λεμεσού, πριν και μετά από την ανάληψη της διαχείρισής του από ιδιώτη επενδυτή, τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή με επιστολή της ΕΣΚ, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2019.

Συναφώς, η αντιπρόεδρος της ΕΣΚ δήλωσε σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα ότι η επιτροπή αδυνατεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην ανταγωνιστική αγορά και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μείωση στις πωλήσεις σιτηρών. Όπως η ίδια επισήμανε, το διοικητικό συμβούλιο της επιτροπής έχει λάβει όρους εντολής κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για μεταρρύθμιση και μετεξέλιξη της ΕΣΚ. Συναφώς, στον προϋπολογισμό της ΕΣΚ για το 2019 περιλαμβάνονται σχετικές πρόνοιες για σχέδια εθελούσιας εξόδου τόσο του μόνιμου όσο και του ωρομίσθιου προσωπικού.

Σύμφωνα με την ίδια, σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης της ΕΣΚ, η ακίνητη περιουσία της επιτροπής θα μεταβιβαστεί στο κράτος, ενώ τη διαχείριση της αποθήκευσης σιτηρών (silo) θα την αναλάβει ιδιώτης επενδυτής. Αναφορικά με το σχέδιο σύνταξης των υπαλλήλων της ΕΣΚ, η ίδια ανέφερε ότι αυτό παρουσιάζει αναλογιστικό έλλειμμα ύψους €19,4 εκατομ. με έτος αναφοράς το 2016, το οποίο αναμένεται να καλυφθεί από το αποθεματικό της επιτροπής, αλλά και από ενδεχόμενα έσοδα που θα προκύψουν από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου για το έτος 2019.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει με την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος το νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

26 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων