Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Μαρίνος Μουσιούττας Γιώργος Λιλλήκας
Αβέρωφ Νεοφύτου Μιχάλης Γιωργάλλας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου και 4 Φεβρουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2019 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €7.404.000 και συνολικά έσοδα ύψους €7.781.000, τα οποία προκύπτουν κυρίως από διατίμηση Δ-ΔΣΜ (€7.570.000) και από ανάκτηση διοικητικών εξόδων από συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς (€100.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΔΣΜΚ για το 2019 αφορούν στα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€105.000).

2. Δαπάνες λειτουργίας (€7.149.000), οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α. απασχόληση προσωπικού της ΑΗΚ για τη λειτουργία του ΔΣΜΚ (€4.791.000),

β. αμοιβές τρίτων (νομικοί σύμβουλοι, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ελεγκτικά δικαιώματα, μελέτες) (€1.065.000),

γ. χρεώσεις από ΑΗΚ για τη χρήση παγίων (€151.000),

δ. συντήρηση συστημάτων και υποδομών (€137.000).

3. Άλλες δαπάνες (€80.000), οι οποίες αφορούν κυρίως εισφορά για την άμυνα (€54.000) και τόκους δανείων (€25.000).

4. Απρόβλεπτες δαπάνες (€70.000).

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, για το 2019 προβλέπονται για το ΔΣΜΚ κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €3.507.000, οι οποίες μεταφέρονται στα στοιχεία πάγιου ενεργητικού της ΑΗΚ. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες αφορούν κυρίως στην αναβάθμιση των συστημάτων του ΔΣΜΚ (€3.460.000), στη βελτίωση και ανέγερση κτιρίων και υποστατικών (€35.000) και στην αγορά επίπλων, σκευών και γραφειακού εξοπλισμού (€11.000).

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος ο διευθυντής του ΔΣΜΚ δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το 2019 περιλαμβάνει τα απαραίτητα κονδύλια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που η πολιτεία έχει αναθέσει στον ΔΣΜΚ και παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους €378.000, το οποίο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, καθότι τα έσοδα του ΔΣΜΚ είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε σε σχέση με τη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος και τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι οποίες αποτελούν τις δύο βασικές δραστηριότητες του ΔΣΜΚ, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ο τομέας της λειτουργίας και ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές, κάτω από συνθήκες ασφάλειας, αξιοπιστίας και οικονομίας.

2. Στο πλαίσιο της αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΔΣΜΚ για τη λειτουργία και διαχείριση της εμπορίας του ηλεκτρισμού ο ΔΣΜΚ, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, λειτουργεί μεταβατικά την Αγορά Ηλεκτρισμού, η οποία είναι ανοικτή στο πλαίσιο ρυθμιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ για μεταβατική λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού με διμερή συμβόλαια, μέχρι το άνοιγμα της λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού με βάση τους νέους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού. Για τον σκοπό αυτό ο ΔΣΜΚ έχει αναπτύξει δικό του λογισμικό και είναι σε θέση να ικανοποιήσει τα ενδιαφερόμενα για ένταξη στην Αγορά Ηλεκτρισμού στη βάση της μεταβατικής ρύθμισης πρόσωπα.

3. Σε σχέση με το νέο λογισμικό της Αγοράς Ηλεκτρισμού που θα αναπτυχθεί για τη λειτουργία της Αγοράς σύμφωνα με το ολοκληρωμένο μοντέλο που έχει καθορίσει με ρυθμιστική απόφαση η ΡΑΕΚ, αναμένεται σύντομα η προκήρυξη νέου διαγωνισμού.

Τέλος, ο διευθυντής του ΔΣΜΚ επισήμανε την ανάγκη προώθησης τροποποιήσεων στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, ώστε ο ΔΣΜΚ να αποκτήσει την αναγκαία ανεξαρτησία και το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο, προκειμένου να μπορεί να εκτελεί όλες τις αρμοδιότητές του με δικό του προσωπικό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

27 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων