Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Μαρίνος Μουσιούττας Μαρίνος Σιζόπουλος
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Λιλλήκας
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Φεβρουαρίου 2019.

Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου (ΣΥΔΕΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΑΚΜ) του ΧΑΚ και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, αλλά και τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου κατά τη συνεδρία της επιτροπής, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις:

1. παρέχεται η ευχέρεια στο ΚΑΚΜ του ΧΑΚ να αναλαμβάνει την εκκαθάριση συναλλαγών που καταρτίζονται σε άλλες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης,

2. απλοποιείται η διαδικασία ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό των αποφάσεων του συμβουλίου του ΧΑΚ προς καταχώριση μιας αξίας στο KAKM,

3. παραχωρείται στο συμβούλιο του ΧΑΚ η ευχέρεια να καθορίζει με κανονιστική απόφασή του τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ονομαστικές ή ανώνυμες κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ, αλλά έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΚΜ μπορούν να διαγράφονται από αυτό με απόφαση του συμβουλίου ή του εκδότη αυτών,

4. παραχωρείται στο συμβούλιο του ΧΑΚ η ευχέρεια να καθορίζει με κανονιστική απόφασή του τη διαδικασία, τους όρους και τις συνέπειες υπό τις οποίες ονομαστικές και ανώνυμες κινητές αξίες οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ, αλλά έχουν καταχωρισθεί στο ΚΑΚΜ μπορούν να τεθούν υπό τον έλεγχο θεματοφύλακα ή γενικού εκκαθαριστικού μέλους.

Σημειώνεται ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συμφώνησαν τόσο οι εκπρόσωποι του ΧΑΚ όσο και οι εκπρόσωποι του ΣΥΔΕΚ και αυτές έχουν τύχει της δέουσας νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων η επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

27 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων