Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Kούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Μαριέλλα Αριστείδου Άννα Θεολόγου
Ονούφριος Κουλλά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου του 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και ο πρόεδρος και ο οικονομικός σύμβουλος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Το Υπουργείο Οικονομικών και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία.

Ο προϋπολογισμός της ΠΕΠ για το έτος 2019 είναι ισοσκελισμένος και προνοεί δαπάνες ύψους 339.011 και έσοδα ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από την ετήσια κρατική χορηγία ύψους €291.031 και από εισφορές για τις συντάξεις και συντάξεις χηρών, ύψους €47.980.

Οι κυριότερες δαπάνες που προνοούνται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό είναι οι ακόλουθες:

1. Μισθοδοσία υπαλλήλων

2. Επίδομα παραστάσεως

€125.429

€1.280

3. Συντάξεις

4. Ενοίκια

€97.614

€12.000

5. Αντιμισθία προέδρου και μελών επιτροπής

€17.900

6. Αντιμισθία για δύο υπαλλήλους που θα αποσπασθούν στην ΠΕΠ

€44.478

7. Εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια/σεμινάρια

€4.010

8. Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού

€3.000

9. Επιστροφές συντάξεων χηρών και ορφανών

€4.330

10. Άλλες δαπάνες

€26.970

11. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

€2.000

Αναλύοντας τον προϋπολογισμό, ο πρόεδρος της ΠΕΠ τόνισε ότι είναι ισολογισμένος και ότι έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Συναφώς, ενημέρωσε την επιτροπή ότι εντός ολίγων ημερών θα τοποθετηθούν δύο λειτουργοί με απόσπαση για την πλήρωση δύο κενών θέσεων λειτουργών της ΠΕΠ στις επαρχίες της Λάρνακας και της Πάφου, σύμφωνα με πάγιο αίτημα της ΠΕΠ.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο πρόεδρος της ΠΕΠ, σχολιάζοντας τις προτεραιότητες των μελών της ΠΕΠ, ανέφερε ότι σε αυτές συγκαταλέγεται το θέμα της απώλειας χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών και η δημιουργία νέων οικιστικών μονάδων για στέγαση προσφύγων, καθότι, όπως ανέφερε, οι παρούσες πολυκατοικίες δεν είναι πλέον λειτουργικές.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, αναλύοντας τα κονδύλια εξόδων «Άλλες δαπάνες», ανέφεραν ότι αυτές προνοούν για αναλώσιμα περίπου €1.000, για γραφική ύλη περίπου €1.000, για αγορά μικροσυσκευών περίπου 500 κλπ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Η πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και η ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για το οικονομικό έτος 2019.

 

 

 

8 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων