Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μιχάλης Γιωργάλλας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ).

Ο προϋπολογισμός της ΕΑΣ για το έτος 2019 είναι πλεονασματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους €22.987.479 και έσοδα ύψους €23.120.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από Φόρο Στοιχηματικής Δραστηριότητας (€15.400.000), Επιβεβλημένο Τέλος (€3.000.000) και Εισφορά Στοιχηματικής Δραστηριότητας (€4.600.000).

Οι κυριότερες δαπάνες της ΕΑΣ για το 2019 αφορούν μισθοδοσία αξιωματούχων (€70.106), μισθοδοσία υπαλλήλων (€261.236), λειτουργικές δαπάνες (€422.600), εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€80.000), συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€1.178.000), επιστροφές έμμεσων φόρων (€15.400.000), επιστροφή τελών και άλλων προσόδων (€3.107.000), κοινωνικές παροχές (€1.000.000) και αγορά εξοπλισμού (€1.199.258).

Σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΑΣ, κύριες αρμοδιότητες της Αρχής αποτελούν η ρύθμιση, η εποπτεία και ο έλεγχος της στοιχηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται στη Δημοκρατία. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΕΑΣ αποτελεί το θεμέλιο των δράσεων και των ενεργειών της και καθορίζει τους στόχους και τις προτεραιότητές της για την πενταετία 2018-2022. Η στρατηγική κατεύθυνση της ΕΑΣ λαμβάνει υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στον τομέα της στοιχηματικής δραστηριότητας, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την προστασία του κοινού και εστιάζει στους ακόλουθους κύριους άξονες:

1. Αναβάθμιση της λειτουργίας της ΕΑΣ.

2. Αναβάθμιση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου.

3. Προστασία και ενδυνάμωση των παικτών και του κοινού.

4. Διαφανές δίκαιο και ασφαλές παιχνίδι.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΕΑΣ για την περίοδο 2018-2022 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Βελτιστοποίηση της εσωτερικής οργανωσιακής λειτουργίας της ΕΑΣ.

2. Αναβάθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου.

3. Αναβάθμιση του εποπτικού ρόλου της ΕΑΣ.

4. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του κλάδου.

5. Διασφάλιση της προστασίας των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Αναφορικά με τον στόχο αναβάθμισης του εποπτικού ρόλου της Αρχής, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι τροχοδρομούνται διάφορες δράσεις, όπως είναι μεταξύ άλλων η λειτουργία συστήματος παρακολούθησης κανονισμών παροχής υπηρεσιών στοιχήματος σε επίγειο και διαδικτυακό επίπεδο, η ολοκλήρωση της ανάπτυξης μηχανογραφημένου συστήματος για παρακολούθηση της στοιχηματικής δραστηριότητας και ανάλυσης δεδομένων, η αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου συμμόρφωσης με τους όρους έκδοσης των αδειών σε τριμηνιαία και ετήσια βάση.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τα μέλη της επιτροπής απασχόλησαν θέματα που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς που λαμβάνει η ΕΑΣ από τη στοιχηματική δραστηριότητα, καθώς και οι προωθούμενες δράσεις της ΕΑΣ για την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου.

Η πρόεδρος της ΕΑΣ, απαντώντας στα τεθέντα ερωτήματα, δήλωσε ότι το ύψος της εισφοράς της στοιχηματικής δραστηριότητας προέρχεται από εισφορά που καταβάλλουν στην Αρχή αδειούχοι αποδέκτες Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) και ανέρχεται στο 3% επί των καθαρών αποδοχών από το στοίχημα. Από το ποσοστό αυτό το 2% καταβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ενώ το υπόλοιπο 1% παραμένει στην ΕΑΣ για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και των προγραμμάτων προστασίας νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών. Αναφορικά με την προστασία των παικτών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, η ίδια πιο πάνω αρμόδιος ανέφερε ότι η ΕΑΣ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εργάζεται για την ολοκλήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για το Υπεύθυνο Παιχνίδι και την Παθολογική Ενασχόληση, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί διάφορες εκστρατείες ενημέρωσης και διαφώτισης, καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια για το υπεύθυνο παιχνίδι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και του μέλους της ανεξάρτητης βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το έτος 2019.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

11 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων