Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μιχάλης Γιωργάλλας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΕΑΑ).

Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου του ΚΕΑΑ για το έτος 2019 προβλέπει δαπάνες ύψους €97.900 και έσοδα ύψους €11.010, τα οποία προέρχονται κυρίως από τόκους επί των καταθέσεων. Σημειώνεται ότι η διαφορά ύψους €86.890 που προκύπτει μεταξύ των προϋπολογιζόμενων εσόδων και εξόδων θα καλυφθεί από το αποθεματικό του ταμείου, το οποίο αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους 2019 να ανέλθει στις €780.000.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι δαπάνες του εν λόγω ταμείου για το έτος 2019 προορίζονται να καλύψουν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Κοινωνικές παροχές (€90.000).

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€6.500), οι οποίες αφορούν την αγορά υπηρεσιών φροντιστή για την κάλυψη των αναγκών πρώην οικοτρόφων του ΚΕΑΑ.

3. Λειτουργικές δαπάνες (€1.370), οι οποίες αφορούν κυρίως την ενίσχυση πρώην οικοτρόφων του ΚΕΑΑ σε σχέση με την αποϊδρυματοποίηση και την υποστηριζόμενη διαβίωσή τους.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για κοινωνικές παροχές αφορούν στην επαγγελματική αποκατάσταση των αναπήρων και αναλύονται ως ακολούθως:

1. Σχέδιο Λειτουργίας και Δημιουργίας Μικρών Μονάδων Αυτοεργοδότησης, το οποίο στηρίζει τα άτομα με αναπηρίες, με σκοπό τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης (€50.000).

Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει την επιχορήγηση της δημιουργίας και λειτουργίας πέντε έως οκτώ μικρών μονάδων για την αυτοεργοδότηση ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Νόμου.

2. Δύο σχέδια παροχής χορηγίας σε οργανώσεις για προγράμματα κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες και για προγράμματα κατάρτισης επαγγελματιών για την αναπηρία, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 27 Απριλίου 2016 (€40.000).

Ειδικότερα, τα σχέδια αφορούν:

α. στην επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης επαγγελματιών που σχετίζονται ή παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες (φροντιστές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι κ.ά.) (€10.000) και

β. στην επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ατόμων με αναπηρίες σε δεξιότητες που βελτιώνουν την απασχολησιμότητά τους ή και την κοινωνική τους ενσωμάτωση (€30.000).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου ΚΕΑΑ για το έτος 2019.

 

12 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων