Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Λίνος Παπαγιάννης
Μαριέλλα Αριστείδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε να επεκταθεί η χρονική προθεσμία απαγόρευσης τερματισμού απασχολήσεως θετής μητέρας μέχρι πέντε μήνες από το τέλος της περιόδου της παρεχόμενης άδειας μητρότητας, όπως ισχύει και στις περιπτώσεις φυσικής μητέρας και μισθωτής που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενώπιον της επιτροπής, η περίπτωση της θετής μητέρας εκ παραδρομής δεν έχει περιληφθεί στις διατάξεις του περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018 με τον οποίο είχε επεκταθεί η χρονική προθεσμία απαγόρευσης τερματισμού απασχολήσεως μέχρι πέντε μήνες από το τέλος της περιόδου της άδειας μητρότητας για τη φυσική μητέρα και τη μισθωτή που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

11 Φεβρουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων