Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλωπιστικών Φυτών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Αντρέας Καυκαλιάς, πρόεδρος Γιώργος Κ. Γεωργίου
Μιχάλης Γιωργάλλας Νίκος Κέττηρος
Ονούφριος Κουλλά Χρίστος Ορφανίδης
Ευθύμιος Δίπλαρος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Ιανουαρίου 2019. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, «Παναγροτικός Σύνδεσμος» και «Ευρωαγροτικός». Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας, ο Σύνδεσμος Καλλιεργητών Ανθέων και οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ και «Νέα Αγροτική Κίνηση», παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλωπιστικών Φυτών Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστούν οι πρόνοιές τους με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2018/484 της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/49/ΕΟΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί το πολλαπλασιαστικό υλικό ορισμένων γενών ή ειδών της οικογένειας Palmae ως προς τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)».

Στο πλαίσιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή η εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας επισήμανε ότι ο επιβλαβής οργανισμός των φοινικοειδών Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) είχε θεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2007, ως οργανισμός καραντίνας, καθώς είχε εντοπιστεί σε αρκετά κράτη μέλη και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προχωρήσει στη λήψη έκτακτων μέτρων καταπολέμησής του. Σύμφωνα με την ίδια, ο εν λόγω οργανισμός θεωρείται πλέον ως συνήθης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα προαναφερόμενα έκτακτα μέτρα καταπολέμησής του έχουν αποσυρθεί. Συνεπώς, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκουν τη χαλάρωση του πλαισίου ελέγχων και μέτρων καταπολέμησης αναφορικά με τον υπό συζήτηση επιβλαβή οργανισμό. Ωστόσο, όπως δήλωσε η ίδια, η καταπολέμηση του εν λόγω οργανισμού θα συνεχιστεί με τον καθορισμό ειδικών απαιτήσεων, όπως αυτές προτείνονται με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, όσον αφορά συγκεκριμένες συνθήκες καλλιέργειας ή επεξεργασίας του πολλαπλασιαστικού υλικού των φοινικοειδών της οικογένειας Palmae, καθώς και την προϋπόθεση απαλλαγής του υλικού από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής Οδηγίας, καθορίζεται ως προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο η 30ή Σεπτεμβρίου 2018, ωστόσο οι υπό συζήτηση εναρμονιστικοί κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 7 Δεκεμβρίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

30 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων