Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Μιχάλης Γιωργάλλας
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2019 προβλέπει δαπάνες ύψους €289.000 και έσοδα ύψους €289.010, τα οποία προέρχονται εξ ολοκλήρου από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το 2019 προορίζονται μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα:

1. Μισθοδοσία αξιωματούχων (€74.742).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€138.962).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων έπειτα από εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών (€71.900).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν οι συνολικές προβλεπόμενες δαπάνες στον προϋπολογισμό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2019 παρουσιάζουν αύξηση ύψους €66.235 σε σχέση με τις προβλεπόμενες δαπάνες για το 2018 λόγω της περίληψης πρόνοιας για δημιουργία μίας νέας θέσης Προϊστάμενου Δημοσιονομικού Συμβουλίου και μίας νέας θέσης Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δήλωσε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός δεν εμπεριέχει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018, με εξαίρεση τα κονδύλια που αφορούν στη δημιουργία των δύο νέων θέσεων προσωπικού. Συναφώς, η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις θέσεις αυτές πριν από τη λήξη της θητείας των μελών του υφιστάμενου συμβουλίου κρίνεται αναγκαία, ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του συμβουλίου.

Περαιτέρω, όπως ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε, στην οικεία νομοθεσία προβλέπεται ότι ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου πρέπει να ανέρχεται στα τρία άτομα, ενώ η δημιουργία μόνιμων θέσεων θα επιτρέψει την προσέλκυση κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού.

Σημειώνεται ότι αναφορικά με το θέμα της στελέχωσης του Δημοσιονομικού Συμβουλίου κατατέθηκε σχετικό σημείωμα ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2019.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2019.

Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάσσονται κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

29 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων