Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ).

Ο προϋπολογισμός της ΑΔΕΕλΕπ για το 2019 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες και έσοδα ύψους €1.000.000. Τα έσοδα θα προέλθουν από κρατική χορηγία (€200.000), από τέλη από τους νόμιμους ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία της Δημοκρατίας που διεξάγουν υποχρεωτικούς ελέγχους σε οντότητες δημόσιου συμφέροντος (€715.000) και από τέλη από αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας (€85.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της ΑΔΕΕλΕπ για το 2019 αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού (€63.107).

2. Λειτουργικές δαπάνες (€146.650).

3. Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (€25.000).

4. Εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια (€75.000).

5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνες (€577.500).

6. Μεταβιβάσεις εξωτερικού (€15.000).

7. Αγορά εξοπλισμού (€45.400).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αλλά και τα όσα ανέφερε κατά τη συνεδρία η Γενική Λογίστρια υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ, με βάση τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου, η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΑΔΕΕλΕπ προέρχεται κατά 80% από τα αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας, τους νόμιμους ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία της Δημοκρατίας, ενώ το υπόλοιπο 20% προέρχεται από κρατική χορηγία, η οποία ανέρχεται στις €200.000. Περαιτέρω, ο προϋπολογισμός για το 2019 είναι ισοσκελισμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κατά το οποίο οι δαπάνες ανέρχονταν στις €889.318 και τα έσοδα στις €811.455.

Σύμφωνα με την ίδια αξιωματούχο, μεγάλη αύξηση παρουσιάζει η κατηγορία δαπανών «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Έρευνες», η οποία ανέρχεται περίπου στο 100%, λόγω κάλυψης μέρους των αναγκών σε προσωπικό με αποσπάσεις και αγορά υπηρεσιών. Αύξηση παρουσιάζει επίσης η κατηγορία «Αγορά Εξοπλισμού» λόγω αγοράς διάφορων συστημάτων (τηλεφωνικό, μηχανογραφικό, πυρόσβεσης κ.λπ.), καθώς και εξοπλισμού γραφείου.

Πέραν των πιο πάνω, η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ δήλωσε ότι στο παρόν στάδιο απαιτείται η στελέχωση της Αρχής με μόνιμο προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία, καθώς και η επίτευξη του στόχου της. Συναφώς, προωθούνται ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή με τη δημιουργία οργανικής δομής, καθώς και για τη μεταστέγασή της, καθότι στο παρόν στάδιο η Αρχή στεγάζεται προσωρινά στα γραφεία του Γενικού Λογιστηρίου.

Απαντώντας σε ερωτήματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, η ίδια αξιωματούχος δήλωσε ότι η Αρχή έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη για την εποπτεία της έγκρισης και εγγραφής των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων στο αντίστοιχο Δημόσιο Μητρώο για σκοπούς ελέγχου της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και της εφαρμογής του απαιτούμενου προτύπου. Στο εν λόγω μητρώο, σύμφωνα με την ίδια, έχουν στο παρόν στάδιο εγγραφεί 1 078 μέλη, περιλαμβανομένων και 63 νόμιμων ελεγκτών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει άδειας που εξασφαλίστηκε από την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σύμφωνα με παλαιότερες ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι όλοι οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία είναι εγγεγραμμένα στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης και του μέλους της ανεξάρτητης βουλευτού κ. Άννας Θεολόγου την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΔΕΕλΕπ για το έτος 2019.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

30 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων