Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Κυρωτικός) Νόμος του 2017»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Κ. Γεωργίου
Νίκος Τορναρίτης Άγγελος Βότσης
Γιώργος Λουκαΐδης Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και την 31η Οκτωβρίου 2017, στις 6 Μαρτίου και 11 Σεπτεμβρίου 2018 και στις 15 Ιανουαρίου 2019. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Φυλακών του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, παρ’ όλο που κλήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής, δεν παρευρέθηκε.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που υπεγράφη την 21η Νοεμβρίου 2014 στη Λευκωσία. Παράλληλα, κατά την πιο πάνω ημερομηνία υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών συμφωνία για τη μεταφορά καταδίκων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση και υπογραφή της παρούσας συμφωνίας είχε εγκριθεί με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 68.852 και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009.

Η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η συμφωνία προνοεί για την υποχρέωση των συμβαλλόμενων κρατών να εκδίδουν, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες και κατόπιν αίτησης άλλου κράτους, άτομα τα οποία ευρίσκονται στο έδαφός τους και τα οποία αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους είτε για να διωχθούν για αδίκημα που επισύρει μέγιστη ποινή που υπερβαίνει το ένα έτος είτε για να εκτίσουν την ποινή φυλάκισης που τους επιβλήθηκε, η οποία είναι διάρκειας έξι μηνών. Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι η συμφωνία προνοεί για τη μη έκδοση υπηκόων του κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση για στρατιωτικά ή πολιτικά αδικήματα ή όταν το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση επισύρει τη θανατική ποινή.

Κατά την εξέταση του νομοσχεδίου η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ήγειρε θέμα κακής μετάφρασης του ελληνικού κειμένου της συμφωνίας και ειδικότερα του άρθρου 3(1)(στ) αυτής όπου η έννοια «prescription», που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί ως «παραγραφή», αποδίδεται με τη φράση «Όταν έχει εκδοθεί εντολή».

Η επιτροπή, έπειτα από αυτή την ενημέρωση, ζήτησε την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επί του νομοσχεδίου, ο οποίος διά του εκπροσώπου του απέστειλε διαμορφωμένο κείμενο, το οποίο συζητήθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής και με το περιεχόμενο του οποίου συμφώνησαν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε τη νομική διασφάλιση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων από την Κυπριακή Δημοκρατία προσώπων για τα οποία ενδέχεται να ζητηθεί η έκδοσή τους από το Ιράν. Τοποθετούμενος σχετικά ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, με γραπτή γνωμάτευσή του, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2018, διατύπωσε την άποψη ότι, παρ’ όλον ότι η υπό κύρωση σύμβαση πρόκειται να τυγχάνει εφαρμογής σε συνάρτηση με υφιστάμενες διατάξεις για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, για λόγους ασφάλειας δικαίου, μπορεί να προστεθεί σχετική επιφύλαξη στον προτεινόμενο νόμο, ώστε να διασφαλίζονται τα πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται, κατά πλειοψηφία, στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

29 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων