Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Παύλος Μυλωνάς
Γιώργος Κ. Γεωργίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Όπως είναι γνωστό, η συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου αναβλήθηκε με απόφαση της ολομέλειας της Βουλής στις 11 Ιανουαρίου 2019, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού να το επανεξετάσει. Ως εκ τούτου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού επανεξέτασε το νομοσχέδιο σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2019. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, συνοδευόμενος από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, της ΠΟΕΔ και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων. Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι μεταξύ άλλων η παροχή στο Υπουργικό Συμβούλιο της εξουσίας καθορισμού της ηλικίας εισδοχής στη δημοτική εκπαίδευση. Επισημαίνεται ότι ο σκοπός και όλα τα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνονται αναλυτικά στη σχετική έκθεση της επιτροπής που ήδη κυκλοφόρησε στις 9 Ιανουαρίου 2019.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις τους όσον αφορά τις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα επέλθουν από την εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου για αύξηση της ηλικίας εισδοχής στη δημοτική εκπαίδευση, κρίνοντας ότι δεν πρέπει να είναι αποσπασματική η όλη προσέγγιση. Ειδικότερα, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων παρουσιαστούν. Συγκεκριμένα, μεταξύ των επιπτώσεων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου θα είναι η πιθανή επανάληψη για δύο και τρία χρόνια της προδημοτικής τάξης, η οικονομική επιβάρυνση των γονέων, οι οποίοι, σε περίπτωση μη ύπαρξης θέσεων στα δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία, θα επιβαρυνθούν με το κόστος φοίτησης των παιδιών τους σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία κ.λπ. Επίσης, θα παρουσιαστεί πρόβλημα όσον αφορά την υποδομή, όπως για παράδειγμα ο μη επαρκής αριθμός αιθουσών, η ανάγκη πρόσληψης πρόσθετου εκπαιδευτικού και γραμματειακού προσωπικού κ.λπ.

Τοποθετούμενος σχετικά, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού τόνισε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών, διότι, βάσει της επιστημονικής τεκμηρίωσης που υπάρχει, αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του αναλφαβητισμού και στην αύξηση της σχολικής επιτυχίας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών. Όπως ανέφερε ο ίδιος πρόσθετα όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα, αυτό ήδη υπάρχει και προωθείται ο εμπλουτισμός και η βελτίωση της ύλης του σε σχέση με τα παιδιά που θα χρειαστεί να επαναλάβουν την προδημοτική τάξη για δύο και τρία χρόνια. Όπως επισήμανε περαιτέρω ο ίδιος, το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η προδημοτική τάξη για δύο και τρία χρόνια υφίσταται και σήμερα. Η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνει σταδιακά και θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή εφαρμογή του και την αντιμετώπιση των όποιων επιπτώσεων παρουσιαστούν.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω, ο διευθυντής δημοτικής εκπαίδευσης, αφού τόνισε ότι ο εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος ήδη προωθείται, επισήμανε ότι λαμβάνονται μέτρα όσον αφορά την επιμόρφωση των νηπιαγωγών και την αντιμετώπιση των πιθανών αναγκών που θα προκύψουν για πρόσθετα τμήματα/αίθουσες. Όπως επίσης επισήμανε ο ίδιος, οι ανάγκες που θα προκύψουν και τα νέα δεδομένα θα διαφανούν από τις νέες εγγραφές παιδιών που θα γίνουν τη χρονική αυτή περίοδο. Οι ανάγκες αυτές, αφού εξεταστούν, θα τύχουν της κατάλληλης διαχείρισης από το αρμόδιο υπουργείο.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ, αφού τόνισαν ότι συνεχίζουν να τάσσονται θετικά στη σταδιακή επέκταση του ορίου εισδοχής στη δημοτική εκπαίδευση, επισήμαναν ότι θα πρέπει να προωθηθεί σταδιακά και η υποχρεωτική δίχρονη προδημοτική εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων επισήμαναν ότι δεν πρέπει να αφαιρεθεί από την υφιστάμενη νομοθεσία ο καθορισμός της ηλικίας των τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών για φοίτηση στην προδημοτική τάξη. Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΔ κατέθεσαν και σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις τους.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων επισήμαναν ότι, παρ’ όλο που δεν είναι αντίθετοι με τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο για την επέκταση της ηλικίας εισδοχής στη δημοτική εκπαίδευση, θεωρούν ότι η εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης δεν πρέπει να προωθηθεί άμεσα, αλλά να γίνει σταδιακή εφαρμογή της και να δοθεί χρόνος για περαιτέρω διάλογο, διότι θα υπάρξουν αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι πιο πάνω εκπρόσωποι κατέθεσαν αναλυτικό σημείωμα με τις θέσεις/απόψεις τους.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της συζήτησης, ζήτησε από τον υπουργό να αποστείλει επιστολή στην οποία να περιλαμβάνεται ενημέρωση σε σχέση με τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης, καθώς και τη σωστή διαχείρισή τους. Επισημαίνεται ότι ο υπουργός συμφώνησε να αποστείλει την πιο πάνω επιστολή στην επιτροπή πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Επίσης, η επιτροπή, στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου και στη βάση των απόψεων που διατυπώθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία να της αποστείλουν διαμορφωμένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση τα πιο πάνω, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ότι όλα τα μέλη της θα τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στα πλαίσια της συζήτησής του στην ολομέλεια του σώματος.

 

16 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων