Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης του 2019 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και στις 14 Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων του ίδιου υπουργείου.

Ο προϋπολογισμός του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για το έτος 2019 είναι πλεονασματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους €29.166.667, που αφορούν στην καταβολή δόσεων έναντι δανείου και έσοδα ύψους €38.000.000. Τα έσοδα του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης προκύπτουν από τη μεταφορά στο εν λόγω ταμείο των 35/60 των εσόδων από την επιβολή του ειδικού φόρου στα πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης Νόμου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τη 17η Δεκεμβρίου 2015 με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης προέβη στην ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ με ποσό ύψους €175.000.000 το οποίο μεταφέρθηκε στην ΣΚΤ την 21η Δεκεμβρίου 2015. Ειδικότερα, μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης κατείχε το 21,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΤ, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 1 320 401 214 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,28. Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΣΚΤ, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, το σύνολο των μετοχών μεταφέρθηκε στη Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ), η οποία αποτελεί τη μετεξέλιξη της ΣΚΤ.

Όπως είναι γνωστό, για την ανακεφαλαιοποίηση συνάφθηκε σύμβαση δανείου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία παραχώρησε στο εν λόγω ταμείο δάνειο ύψους €175.000.000.

Ο προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων δήλωσε ότι με τη λήξη του έτους 2018 έχουν αποπληρωθεί €87,5 εκατομ. από το συνολικό ποσό του δανείου και το ταμείο διαθέτει αποθεματικό ύψους €60 εκατομ. περίπου, ενώ για το 2019 το αποθεματικό του ταμείου προβλέπεται να ανέλθει στα €68 εκατομ.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση των οικονομικών λογαριασμών του ταμείου για τα προηγούμενα έτη, οι οποίοι κατατέθηκαν με σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για το έτος 2019.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

16 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων