Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2019 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €8.450.000 και συνολικά έσοδα ύψους €8.456.010, τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι δαπάνες του ΙΚΥΚ για το 2019 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά παγίων και άλλα έξοδα (€436.890).

2. Κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας (€8.003.110).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€10.000).

Ειδικότερα, οι δαπάνες για υποτροφίες ανέρχονται στα €8.003.110 και προορίζονται να καλύψουν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Την παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές (3.000 ανά έτος), μεταπτυχιακές (3.000 σύνολο) και διδακτορικές σπουδές (4.000 ανά έτος).

2. Την καταβολή του ποσού της υποτροφίας προς υφιστάμενους υποτρόφους του ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

3. Την παραχώρηση αριθμού υποτροφιών που προσφέρονται από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του εθνικού γαλλικού οργανισμού “Campus France” στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας σε υφιστάμενους και νέους υποτρόφους για πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

4. Εξαιρετικές περιπτώσεις και απρόβλεπτες δαπάνες που δεν προβλέπονται σε συγκεκριμένο κεφάλαιο του προϋπολογισμού (π.χ. ενστάσεις υποψηφίων στους οποίους δε χορηγήθηκε υποτροφία).

5. Κατά χάριν ειδικές υποτροφίες και οικονομικά βοηθήματα που παραχωρούνται μόνο κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών (€100.000).

Αναλύοντας τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΙΚΥΚ δήλωσε ότι το σύνολο των υποτροφιών που παραχωρήθηκαν για την περίοδο 2018-2019 αφορούσε 721 περιπτώσεις. Όπως ο ίδιος επισήμανε, πρόθεση του ΙΚΥΚ αποτελεί η αναθεώρηση της πολιτικής παραχώρησης υποτροφιών, ώστε να παραχωρούνται και υποτροφίες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια με σκοπό την επιβράβευση της αριστείας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα ως προς τον βαθμό υλοποίησης των στόχων που είχε θέσει το ΙΚΥΚ για το 2018 και οι οποίοι αφορούσαν μεταξύ άλλων την εισαγωγή του συστήματος της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για υποτροφίες, την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ιδρύματος, τον σχεδιασμό ενημερωτικού εντύπου το οποίο θα διανέμεται στους τριτοετείς μαθητές λυκείων, την αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος για την καταχώριση των αιτήσεων για υποτροφίες και τη διασύνδεση του ιδρύματος με όλες τις κρατικές υπηρεσίες/τμήματα, με στόχο τη μείωση των εγγράφων που απαιτείται να προσκομίζουν οι πολίτες κατά τη συμπλήρωση αίτησης για υποτροφία.

Σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα ο αντιπρόεδρος του ΙΚΥΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι, παρ όλο που δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για υποτροφίες, έχουν γίνει αρκετές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση και το ίδρυμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας διασύνδεσης του ηλεκτρονικού του συστήματος με το σύστημα της φοιτητικής μέριμνας, ώστε να καταστεί εφικτή η γρήγορη ανάκτηση στοιχείων. Αναφορικά με την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του ιδρύματος, ο ίδιος ανέφερε ότι έχει ετοιμαστεί σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο, αφού τύχει της κατάλληλης επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία, θα κατατεθεί στη Βουλή. Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο, το ΙΚΥΚ έχει προχωρήσει στην πρόσληψη προσώπου το οποίο θα έχει την ευθύνη αναβάθμισης του λογισμικού συστήματος για την καταχώριση των αιτήσεων για υποτροφίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΙΚΥΚ για το έτος 2019.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

16 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων