Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2019 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Καυκαλιάς
Αβέρωφ Νεοφύτου Μαρίνος Σιζόπουλος
Μάριος Μαυρίδης Μιχάλης Γιωργάλλας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Στέφανος Στεφάνου Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Ιανουαρίου 2019. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το 2019 είναι πλεονασματικός και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €490.460 και συνολικά έσοδα ύψους €1.570.269. Οι δαπάνες του ταμείου αφορούν κυρίως λειτουργικά έξοδα (€226.450), καθώς και αποζημιώσεις και έξοδα αγωγών (€220.000), ενώ τα έσοδα προέρχονται κυρίως από αποπληρωμή τόκων (€246.664) και αποπληρωμή δανείων (€1.323.595).

Στα κατατεθέντα στοιχεία αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Στο πλαίσιο της πολιτικής για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και συνοχή στην Κύπρο και με βάση εγκεκριμένα κυβερνητικά σχέδια δανειοδότησης και αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων παραχωρούσε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006 δάνεια για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας, καθώς και για άλλους σκοπούς που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της Κύπρου. Τα δάνεια παραχωρούνταν με ευνοϊκότερους όρους δανειοδότησης σε σχέση με αυτούς των πιστωτικών ιδρυμάτων του ιδιωτικού τομέα.

2. Τα διάφορα σχέδια δανειοδότησης που λειτούργησαν κατά καιρούς αφορούσαν μεταξύ άλλων το Σχέδιο Δανειοδότησης Κοινοτικών Συμβουλίων και Αρδευτικών Τμημάτων για την εκτέλεση έργων αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης υδάτων, το Σχέδιο Δανειοδότησης Επιτροπών Αναδασμού για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης της γεωργίας, το Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανωτέρων Σχολών για την ανάπτυξη της απασχόλησης, το Σχέδιο Συντήρησης/Αναπαλαίωσης Διατηρητέων Οικοδομών για την ανάπτυξη του πολιτισμού, το Σχέδιο Δανειοδότησης Γεωργοκτηνοτρόφων (μέσω της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας) για την ανάπτυξη της γεωργοκτηνοτροφίας, τα Σχέδια Δανειοδότησης Ξενοδοχείων για την επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων, καθώς και για την ανέγερση ξενοδοχείων στα ορεινά θέρετρα, στα παραλιακά θέρετρα κτλ., το Σχέδιο Δανειοδότησης Δήμων, Σχολικών Εφοριών, Συμβουλίων Αποχετεύσεων, Ψαράδων, Ιδιοκτητών Εστιατορίων, Φορτηγών, Περιφερειακών Εταιρειών Δημόσιων Οδικών Μεταφορών, το Σχέδιο Δανειοδότησης Φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό κ.ά.

3. Οι όροι δανειοδότησης των διάφορων σχεδίων, η περίοδος αποπληρωμής, το ύψος επιτοκίου, ο χρόνος έναρξης αποπληρωμής και η εξασφάλιση αποπληρωμής είχαν καθοριστεί με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

4. Η αναγκαιότητα αναθεώρησης του ρόλου του ταμείου απασχόλησε επανειλημμένα το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων σε σχέση με τις αδυναμίες στη λειτουργία διάφορων σχεδίων δανειοδότησης και τις καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των δανείων. Συναφώς, το συμβούλιο αποφάσισε τον σταδιακό τερματισμό της λειτουργίας των υφιστάμενων σχεδίων δανειοδότησης και το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2006, επικύρωσε την απόφαση του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων για τη μη περαιτέρω αξιοποίηση του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για την παραχώρηση νέων δανείων από το 2007.

5. Ως εκ τούτου, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων παραμένει πλέον σε λειτουργία με σκοπό τη διαχείριση και είσπραξη οφειλών σε σχέση με υφιστάμενα δάνεια. Περαιτέρω, κατόπιν τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23 Ιουνίου 2017, οι Δανειστικοί Επίτροποι έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβαίνουν σε αναδιαρθρώσεις και ρυθμίσεις των καθυστερημένων δανείων, καθώς και σε μερική ή ολική διαγραφή χρεών, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των δανείων και την είσπραξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων οφειλών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος η Γενική Λογίστρια, εκπροσωπώντας το Συμβούλιο Δανειστικών Επιτρόπων, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 το σύνολο των εκκρεμούντων δανείων ανερχόταν σε 363, εξαιρουμένων 379 δανείων τα οποία παραχωρήθηκαν πριν από την τουρκική εισβολή του 1974 και τα οποία είναι παγοποιημένα. Περαιτέρω, δήλωσε ότι με την εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους Δανειστικούς Επιτρόπους να προβαίνουν σε ρυθμίσεις οφειλών δανείων, ο αριθμός των δανείων έχει μειωθεί σημαντικά.

Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά προϋπολογισμού μέλη της επιτροπής ζήτησαν την κατάθεση στοιχείων αναφορικά με την κατάσταση των παραχωρηθέντων δανείων και τη διαχείρισή τους, τα οποία κατατέθηκαν από την εκπρόσωπο του Συμβουλίου Δανειστικών Επιτρόπων αυθημερόν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της Αλληλεγγύης και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το έτος 2019.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

16 Ιανουαρίου 2019

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων