Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς «Οι περί της Λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης,
Χρίστος Χρίστου εκπροσωπώντας τον κ. Αδάμο Αδάμου
Ευθύμιος Δίπλαρος, Μαρίνος Μουσιούττας
εκπροσωπώντας τον κ. Νίκο Νουρή Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Νοεμβρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών που να ρυθμίζουν τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής η οποία ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της υπό αναφορά Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και οι αρμοδιότητές της. Ειδικότερα, όσον αφορά τις αρμοδιότητές της, η εν λόγω επιτροπή θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς τα αρμόδια δικαστήρια της Δημοκρατίας και θα υποβάλλει προς αυτά γνωμάτευση για σκοπούς έκδοσης διατάγματος θεραπείας σε κατηγορούμενους χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, εκπροσωπώντας το μέλος της κ. Νίκο Νουρή, και του μέλους της κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου και του κ. Γιώργου Λουκαΐδη, εκπροσωπώντας το μέλος της κ. Αδάμο Αδάμου, βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, αντίστοιχα, τάχθηκαν υπέρ των προνοιών των κανονισμών και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του ΕΛΑΜ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων