Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2019 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Νίκος Κέττηρος Ζαχαρίας Κουλίας
Μαριέλλα Αριστείδου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ονούφριος Κουλλά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο της συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Οικονομικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, καθώς και όλες οι επαρχιακές διοικήσεις πλην της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2019 είναι ελλειμματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους €16.077.510 και έσοδα ύψους €15.751.141. Σημειώνεται ότι το έλλειμμα ανέρχεται σε €326.369, υπολογίζεται όμως να καλυφθεί από το συσσωρευθέν αποθεματικό του Ταμείου Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, το οποίο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανερχόταν σε ποσό ύψους €2.098.052.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η νομοθεσία για τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών προβλέπει ότι το Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών λειτουργεί με ανεξάρτητο προϋπολογισμό, ο οποίος καταρτίζεται από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό έτος το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2019 προβλέπει συνολικά έσοδα ύψους €15.751.141, εκ των οποίων ποσό ύψους €8.000.000 θα προέλθει από την ετήσια κρατική χορηγία, ποσό ύψους €3.825.030 υπολογίζεται να προέλθει από ενοίκια, €58.800 από διάφορα έσοδα και €3.867.311 από εκτέλεση διάφορων έργων έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό και αφορά κυρίως στα εργατικά των συνεργείων που απασχολούνται για τη συντήρηση των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Σημειώνεται ότι ποσό ύψους €3.867.311 για εργατικά, το οποίο περιλαμβάνεται στα έσοδα και αντιστοίχως στις δαπάνες του προϋπολογισμού του ταμείου, αφορά λογιστικούς σκοπούς. Σημειώνεται περαιτέρω ότι τα εργατικά των συνεργείων επιδιορθώσεων των τουρκοκυπριακών περιουσιών περιλαμβάνονται στις δαπάνες των διάφορων έργων που εκτελούνται και ότι τα πραγματικά έσοδα του ταμείου με βάση την εν λόγω διευκρίνιση ανέρχονται σε €11.883.830, ενώ οι πραγματικές δαπάνες σε €12.210.199.

Ειδικότερα, οι κύριες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

 

1. Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων)

4.193.033

2. Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

1.990.000

3. Τέλη αποχετεύσεων

1.400.000

4. Σύνδεση με αποχετευτικά συστήματα τουρκοκυπριακών περιουσιών

218.000

5. Συντήρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών -Επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων

5.875.010

6. Δευτερεύοντα οικοδομικά έργα - Επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών στις οποίες διαμένουν Τουρκοκύπριοι

220.010

7. Συντήρηση και λειτουργία τουρκοκυπριακών διατρήσεων

65.000

8. Δευτερεύοντα έργα - Επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης

705.450

9. Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων

390.850

10. Ανέγερση άλλων οικοδομικών έργων

1.040

11. Κέντρο υποδοχής Αθιγγάνων - Επιδιόρθωση τουρκοκυπριακών κατοικιών στο χωριό Σταυροκόννου και σε άλλες περιοχές της επαρχίας Πάφου για τη στέγαση αθιγγάνων

15.000

12. Καθαριότητα ανοικτών χώρων σε τουρκοκυπριακές συνοικίες εντός των πόλεων

129.000

13. Επιδιόρθωση κατοικιών που ανεγέρθηκαν με το σχέδιο αυτοστέγασης σε τουρκοκυπριακές περιουσίες σε χωριά

48.500

14. Αντικατάσταση αμιαντένιων στεγών

166.010

15. Έργα υποδομής κτηνοτροφικών περιοχών σε τουρκοκυπριακή γη

10

16. Αγορά υπηρεσιών

82.030

17. Διάφορα έξοδα

478.567

18. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

100.000

Κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο προϋπολογισμός για το έτος 2019 είναι ελλειμματικός, κυρίως λόγω του ότι έχει γίνει πρόβλεψη για αυξημένες δαπάνες συντήρησης κατοικιών εκτοπισθέντων. Τόνισε επίσης ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών είναι υποστελεχωμένη, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2019.

Σημειώνεται ότι με την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο ο τίτλος του πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 2019 Νόμος του 2019».

 

9 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων