Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2019 Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Μαριέλλα Αριστείδου Ζαχαρίας Κουλίας
Ονούφριος Κουλλά Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο της συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, ο προϋπολογισμός του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για το έτος 2019 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €108.600.050 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Στα έσοδα περιλαμβάνεται κρατική χορηγία ύψους €27,6 εκατομ., για την οποία έγινε σχετική πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2019, η οποία προορίζεται να καλύψει διαχειριστικά έξοδα €2 εκατομ., τραπεζικά τέλη ύψους €3,1 εκατομ. και επιχορήγηση επιτοκίου δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας ύψους €22,5 εκατομ., καθώς και πρόβλεψη για προσόδους από τους τόκους εκδοθέντων δανείων ύψους €30 εκατομ. και για αναλήψεις δανείων εσωτερικού ύψους €46 εκατομ. (άτοκα δάνεια από το Πάγιο Ταμείο για το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας).

Στις δαπάνες περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €46 εκατομ. για παραχώρηση δανείων μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, από την οποία ποσό ύψους €40 εκατομ. θα δαπανηθεί σε δάνεια για σπουδές, ποσό ύψους €1,5 εκατομ. σε δάνεια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ποσό ύψους €4,5 εκατομ. για δάνεια επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Επιπρόσθετα, με βάση το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, υπολογίζεται ότι θα παραχωρηθούν κρατικές εγγυήσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ύψους €1 εκατομ. Σημειώνεται συναφώς ότι το σχέδιο, το οποίο τερματίστηκε κατά το έτος 2012, αφορά αιτήσεις που έχουν εγκριθεί πριν από τον τερματισμό του και καλύπτει δάνεια για στέγαση με κυβερνητική εγγύηση.

Ο πρόεδρος του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, αναλύοντας τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό ενώπιον της επιτροπής, τόνισε ότι αυτός είναι και πάλι ισοσκελισμένος, παρά ταύτα τον επόμενο χρόνο πρέπει να υπάρξουν αυξημένες προβλέψεις, ώστε ο φορέας να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο φορέας προχώρησε σε αναδιαρθρώσεις δανείων αμέσως μετά το κούρεμα καταθέσεων του 2013, παρά ταύτα ποσοστό της τάξης του δέκα τοις εκατόν (10%) των δανειοληπτών δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τονίζοντας εμφαντικά ότι υπάρχουν πολλοί κακοπληρωτές.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ του φορέα και της Ελληνικής Τράπεζας και συνεπώς ορισμένα δάνεια του φορέα έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα, ενώ μερικά παρέμειναν στην πρώην Συνεργατική Τράπεζα.

Τέλος, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμοδίους ότι ο φορέας αποτάθηκε σε όλες τις τράπεζες για το θέμα της επιδότησης ενοικίου και αναμένει τις θέσεις τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ του νομοσχεδίου και εισηγούνται την ψήφισή του για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2019.

 

 

 

9 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων