Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης,
Χρίστος Χρίστου εκπροσωπώντας τον κ. Αδάμο Αδάμου
Ευθύμιος Δίπλαρος, Μαρίνος Μουσιούττας
εκπροσωπώντας τον κ. Νίκο Νουρή Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιώργος Τ. Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 23ης Μαρτίου 2017 και 29ης Νοεμβρίου 2018. Επισημαίνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο εξετάστηκε και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υπό την προηγούμενη σύνθεσή της σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιανουαρίου 2015 και την 21η Ιανουαρίου 2016. Στο πλαίσιο όλων των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, του Συμβουλίου Φαρμάκων και του Γενικού Χημείου του Κράτους του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να επιτρέπεται στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, στον διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και στον διευθυντή του Γενικού Χημείου, οι οποίοι εκ της θέσης τους είναι μέλη του Συμβουλίου Φαρμάκων, να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Φαρμάκων διά εκπροσώπων τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το Υπουργείο Υγείας, επειδή κατά καιρούς έχει παρουσιαστεί δυσχέρεια στον προγραμματισμό των συνεδριών του Συμβουλίου Φαρμάκων λόγω άλλων υποχρεώσεων των μελών του και ως εκ τούτου υπήρξε καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, το Υπουργείο Υγείας έκρινε σκόπιμο να καταθέσει στη Βουλή το εν λόγω νομοσχέδιο, οι πρόνοιες του οποίου εκτιμάται ότι θα διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Φαρμάκων και την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας, ώστε να επιτευχθεί επίσπευση της λήψης αποφάσεων από το Συμβούλιο Φαρμάκων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, μέλη της εξέφρασαν επιφυλάξεις, λόγω του γεγονότος ότι το Συμβούλιο Φαρμάκων επιλαμβάνεται ζητημάτων που σχετίζονται με την άσκηση πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και ενδεχομένως να μην είναι ορθό να απουσιάζουν από τις συνεδρίες του τα εν λόγω πρόσωπα που έχουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, όπως είναι ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Υγείας και ο διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Συναφώς, όπως υποστήριξαν μέλη της επιτροπής, τα πιο πάνω πρόσωπα θα μπορούν να εκπροσωπηθούν, αλλά όχι ταυτόχρονα.

Τοποθετούμενοι στο πιο πάνω ζήτημα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας επισήμαναν ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου είναι να διευκολυνθούν οι εργασίες του Συμβουλίου Φαρμάκων και διευκρίνισαν ότι οι αρμοδιότητές του είναι διοικητικής φύσεως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, το Συμβούλιο Φαρμάκων ασκεί μεν πολιτική, ωστόσο ο κύριος ρόλος του είναι καθαρά επιστημονικός και επισήμαναν ότι τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Υγείας και τον διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών θα είναι πρόσωπα που κατέχουν υψηλές θέσεις στην ιεραρχία στο Υπουργείο Υγείας.

Σε σχέση με το πιο πάνω ζήτημα που τέθηκε από μέλη της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Γενικού Χημείου διευκρίνισαν πως τις κατευθυντήριες οδηγίες ως προς τη λήψη αποφάσεων θα δίδει ο διευθυντής του Γενικού Χημείου.

Η εκπρόσωπος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, εκπροσωπώντας το μέλος της κ. Νίκο Νουρή, καθώς και του μέλους της κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου και του κ. Γιώργου Λουκαΐδη, εκπροσωπώντας το μέλος της κ. Αδάμο Αδάμου, βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, αντίστοιχα, τάχθηκαν υπέρ των προνοιών του νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

07 Ιανουαρίου 2019

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων