Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούτας Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 34 του περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμου, είναι η τροποποίηση των προνοιών που ρυθμίζουν τις άδειες ανάπαυσης κάθε έτους και τις εργάσιμες ώρες κάθε εβδομάδας των υπαλλήλων του εν λόγω οργανισμού.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζονται τόσο οι άδειες ανάπαυσης όσο και οι εργάσιμες ώρες των υπαλλήλων του οργανισμού κατ’ αναλογίαν με τα όσα ισχύουν για τους υπαλλήλους της δημόσιας υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς και στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) Κανονισμούς, αντίστοιχα.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, παρόλο που δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, απέστειλαν σε αυτή γραπτώς τη συμφωνία τους με τα προβλεπόμενα στους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία και αφού έτυχαν των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

5 Δεκεμβρίου 2018

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων