Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και των εταιρειών πετρελαιοειδών. Το ΕΤΕΚ και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών, παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 68 του περί Μέτρων και Σταθμών Νόμου, είναι η αντικατάσταση των τελών ή δικαιωμάτων που καθορίζονται στο παράρτημά τους για την εξέταση και την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου μέτρων ή σταθμών, για την εγγραφή επιδιορθωτών μέτρων και σταθμών, δημόσιων γεφυροπλαστίγγων και ζυγιστών δημόσιων γεφυροπλαστίγγων, για την επαλήθευση οποιωνδήποτε μέτρων και σταθμών, για την έκδοση αντίγραφου οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή οποιουδήποτε εγγράφου που δεν είναι έγγραφο εμπιστευτικής φύσης και για κάθε ιεραρχική προσφυγή που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με τους κανονισμούς προτείνεται αναθεώρηση των τελών που επιβάλλονται από την Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών για τις υπηρεσίες που παρέχει, ούτως ώστε να καλύπτονται τα πραγματικά της έξοδα, τα οποία δεν καλύπτονται με τα υφιστάμενα τέλη, τα οποία ισχύουν από το έτος 2005 χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση του ύψους τους και θεωρούνται πολύ χαμηλά. Η εν λόγω αναθεώρηση προέκυψε έπειτα από υπόδειξη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω τέλη έτυχαν έγκρισης από την Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους η υπηρεσία τους αναμένεται να ολοκληρώσει τους προγραμματισμένους ελέγχους της και θα ήταν πιο δίκαιο μέχρι τότε να επιβάλλονται οι υφιστάμενες χρεώσεις και να αρχίσει η επιβολή των προτεινόμενων τελών με το νέο έτος. Συναφώς, εισηγήθηκαν στην επιτροπή την τροποποίηση του κειμένου των υπό συζήτηση κανονισμών, ώστε να μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους για την 1η Ιανουαρίου 2019.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών πετρελαιοειδών, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, σημείωσαν ότι η προτεινόμενη αύξηση στο ύψος των τελών είναι πολύ μεγάλη, αφού αγγίζει σε κάποιες περιπτώσεις το 80% και δε θεωρούν ικανοποιητική δικαιολογία το γεγονός ότι δεν υπήρξε αύξηση στα εν λόγω τέλη από το 2005.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση και αφού έτυχαν των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

 

5 Δεκεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων