Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Αντρέας Φακοντής
Δημήτρης Δημητρίου Κώστας Κώστα
Ευθύμιος Δίπλαρος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 16 Νοεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 21Α και 32 του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, είναι η αντικατάσταση ορισμένων προνοιών που προβλέπουν την υποχρεωτική αφυπηρέτηση των υπαλλήλων του ΕΤΕΚ στην ηλικία των 63 ετών με την αντίστοιχη ηλικία που προβλέπεται για τους κρατικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους τους ευρύτερου δημόσιου τομέα και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΕΤΕΚ, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, με τους τελευταίους διορθώνεται η στρέβλωση που υπάρχει στους υφιστάμενους κανονισμούς όσον αφορά την ηλικία αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του ΕΤΕΚ στο 63ο έτος. Ειδικότερα, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, σε περίπτωση που υπάλληλος κάνει χρήση του δικαιώματός του για συνταξιοδότηση στο 63ο έτος της ηλικίας του, θα λαμβάνει μειωμένη σύνταξη εφ’ όρου ζωής κατά 12% (0,5% για κάθε μήνα πριν από τη συμπλήρωση του 65ου έτους). Με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΕΤΕΚ, η αφυπηρέτηση για τους υπαλλήλους του είναι υποχρεωτική στο 63ο έτος της ηλικίας τους, άρα η σύνταξη που λαμβάνουν είναι μειωμένη κατά 12%, χωρίς να έχουν δικαίωμα εργασίας μέχρι το 65ο έτος. Συναφώς, οι ίδιοι εκπρόσωποι ζήτησαν όπως οι προτεινόμενοι κανονισμοί ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία αποχώρησε συνάδελφός τους του οποίου η σύνταξη είναι μειωμένη, καθώς επηρεάζεται από την εν λόγω στρέβλωση.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, ζήτησαν όπως περιληφθεί η πρόνοια για αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας τόσο με επιστολή της, ημερομηνίας 2 Ιανουάριου 2018, προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όσο και προφορικά ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε ότι δεν είναι εφικτή η αναδρομική ισχύς των κανονισμών, αφού δεν προβλέπεται ρητά στον εξουσιοδοτικό νόμο όπως απαιτείται δυνάμει του άρθρου 30(3) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία και αφού έτυχαν των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

5 Δεκεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων