Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριο Μαυρίδη και Ονούφριο Κουλλά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τον βουλευτή κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Νοεμβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου του 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε ο ορισμός του όρου χρηματοοικονομική επιχείρηση να διευρυνθεί, με στόχο να περιλαμβάνει και φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί στη Δημοκρατία σύμφωνα με άδεια λειτουργίας χορηγηθείσας από αρμόδια εποπτική αρχή ή δυνάμει καθεστώτος ελεύθερης εγκατάστασης δυνάμει και του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, καθώς και του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου, πέραν των ήδη προβλεπόμενων στο βασικό νόμο νομοθεσιών.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας στόχος είναι καταναλωτής του οποίου η πιστωτική διευκόλυνση έχει εξαγοραστεί από εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων δυνάμει των διατάξεων των πιο πάνω νομοθεσιών να έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο κατά της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων για σκοπούς εξέτασης από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, ο οποίος μέχρι στιγμής δε δύνατο να εξετάσει παράπονα αυτής της φύσεως, καθότι αυτό δεν προβλεπόταν στη βασική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου από την επιτροπή διαφάνηκε ότι η προτεινόμενη προσθήκη για εξέταση παραπόνων για εξαγορά πιστωτικής διευκόλυνσης τα οποία θα υποβάλλονται με βάση τον περί Σύμβασης Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμο ήταν αχρείαστη, καθότι στο βασικό νόμο περιλαμβάνεται ήδη πρόβλεψη για διαχείριση των περιπτώσεων αυτών με βάση το ΜΕΡΟΣ VIΒ αυτού. Συναφώς, κρίθηκε σκόπιμο όπως η εν λόγω πρόνοια διαγραφεί από τις προτεινόμενες διατάξεις της πρότασης νόμου.

Πέραν των πιο πάνω, με βάση τη συζήτηση που διεξήχθη, κρίθηκε σκόπιμο όπως στην πρόταση νόμου ενσωματωθούν μεταβατικές διατάξεις βάσει των οποίων ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα δύναται να εξετάσει και παράπονα που έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτόν κατά εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων πριν από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και τα οποία έχουν συσσωρευτεί, καθότι μέχρι στιγμής ο επίτροπος δεν είχε την εξουσιοδότηση με βάση το βασικό νόμο να εξετάσει.

Ως εκ τούτου, το κείμενο της πρότασης νόμου με βάση τα πιο πάνω και με τη σύμφωνη γνώμη τόσο των εισηγητών της όσο και των αρμόδιων εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών υποβάλλεται στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση ως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί μέσα από τη συζήτηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάσσεται υπέρ της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, βουλευτής της Αλληλεγγύης, καθώς και η ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

5 Δεκεμβρίου 2018

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων