Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Κώστας Κώστα Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2018. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μετονομασία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή και θα τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιανουαρίου 2019 η σχετική νομοθεσία για την ίδρυση του Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τα θέματα του τουρισμού.

Συναφώς, η μετονομασία του εν λόγω υπουργείου κρίνεται αναγκαία, καθ’ ότι οι αρμοδιότητες για τα θέματα τουρισμού θα μεταφερθούν εξ ολοκλήρου την πιο πάνω ημερομηνία από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Υφυπουργείο Τουρισμού.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε την επιτροπή ότι η έναρξη της ισχύος του υπό συζήτηση νόμου πρέπει να μετατεθεί για τις 2 Ιανουαρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία ιδρύεται το Υφυπουργείο Τουρισμού, ούτως ώστε να μην υπάρξει κενό ή επικάλυψη των αρμοδιοτήτων. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε σχετική τροποποίηση του νομοσχεδίου, ώστε να υλοποιηθεί η εν λόγω εισήγηση.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση, και αφού έτυχε των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

 

5 Δεκεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων