Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Κώστας Κώστα Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2018. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στην τουριστική νομοθεσία όπως αυτή εκτίθεται στο παράρτημα της υπό τροποποίηση νομοθεσίας από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το υπουργείο και τον γενικό διευθυντή ή/και εκπρόσωπο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στον Υφυπουργό Τουρισμού, στο Υφυπουργείο Τουρισμού και στον γενικό διευθυντή ή/και εκπρόσωπο του Υφυπουργείου Τουρισμού, αντίστοιχα.

Συναφώς, η υπό συζήτηση τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθότι με την ίδρυση του Υφυπουργείου Τουρισμού όλες οι αρμοδιότητες για τα θέματα τουρισμού θα μεταφερθούν εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Υφυπουργείο Τουρισμού.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ενημέρωσε την επιτροπή ότι η έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου πρέπει να μετατεθεί για τις 2 Ιανουαρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η σχετική νομοθεσία ίδρυσης του Υφυπουργείου Τουρισμού, ώστε να μην υπάρξει κενό ή επικάλυψη των αρμοδιοτήτων. Ως εκ τούτου, εισηγήθηκε την τροποποίηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ώστε να υλοποιηθεί η πιο πάνω εισήγηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού έτυχε των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

 

5 Δεκεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων