Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 201

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο της συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΟΑ συμβολικών συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €10 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται ειδικότερα η μείωση κατά €3.500.000 του ποσού που παραχωρείται στον ΚΟΑ ως κρατική χορηγία, ήτοι από €36.403.600 στα €32.903.600, ώστε ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το έτος 2018 να συνάδει με τις σχετικές διατάξεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι η εν λόγω μείωση δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία του ΚΟΑ, καθότι η υλοποίηση έργων για τα οποία έχουν προϋπολογισθεί αντίστοιχα κονδύλια δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2018.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπεται περαιτέρω η μεταφορά κονδυλίων από την ομάδα δαπανών που απευθύνεται στα επιχορηγούμενα κατασκευαστικά έργα στην ομάδα δαπανών που αφορά στις χορηγίες αθλητικών φορέων και επιπροσθέτως γίνεται πρόβλεψη για αύξηση των εσόδων ύψους €150.000 από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ ανέφερε ότι με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό δε ζητείται η παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων, αλλά η παροχή της δυνατότητας μείωσης της κρατικής χορηγίας που λαμβάνει ο οργανισμός, καθώς και η μεταφορά κονδυλίων από μια ομάδα δαπανών του προϋπολογισμού του ΚΟΑ σε άλλη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των συμπληρωματικών πιστώσεων και των ρυθμίσεων που απαιτούνται.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της παραπέμπει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης στο στάδιο της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος.

 

5 Δεκεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων