Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 201

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέφανος Στεφάνου Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο της συνεδρίας παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και η γενική διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €854.800 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο σκοπείται η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων που αφορούν την κάλυψη του κόστους απρόβλεπτων δαπανών, που προέκυψαν μεταξύ άλλων λόγω απορρεουσών υποχρεώσεων της ΑΛΚ στη βάση ευρωπαϊκών ή/και εθνικών υποχρεώσεων, δικαστικών αποφάσεων και εφαρμογής νέας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, οι κυριότερες δαπάνες για τις οποίες ζητούνται πρόσθετες πιστώσεις αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Απασχόληση έκτακτου προσωπικού (€75.000).

2. Αναδρομικά (€110.000).

3. Δημοτικοί φόροι και τέλη (€200.000).

4. Καθαρισμός και συντήρηση των περιοχών των λιμανιών (€55.000).

5. Δικαστικά και δικηγορικά έξοδα (€100.000).

6. Υπηρεσιακά οχήματα (€80.000).

7. Κτίριο επιβατών (λιμάνι Λεμεσού) (€80.000).

8. Μέτρα ασφάλειας (λιμάνια Λάρνακας, Πάφου, Λατσιού) (€108.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι πιο πάνω αναφερόμενες δαπάνες αφορούν ειδικότερα κόστος απασχόλησης ατόμων σε έκτακτη βάση για κάλυψη έκτακτων αναγκών στο λιμάνι Λάρνακας, αναδρομική καταβολή μισθοδοτικών ωφελημάτων και υποχρεώσεων της ΑΛΚ στα διάφορα ταμεία συνεπεία συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις ή/και συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, πληρωμή στο δήμο Λεμεσού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας για το τεμάχιο 163 στο λιμάνι Λεμεσού για τα έτη 2017 και 2018, κόστος απομάκρυνσης του ναυαγίου από την περιοχή ΣΟΔΑΠ στο λιμάνι Λεμεσού, δικαστικά και δικηγορικά έξοδα για αγωγές και προσφυγές από μέρους ή εναντίον της ΑΛΚ, αγορά σκυβαλοφόρου για το λιμάνι Λεμεσού, αμοιβή αρχιτέκτονα στο πλαίσιο φιλικού διακανονισμού για τη νέα αίθουσα επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού, αναβάθμιση του συστήματος καμερών παρακολούθησης του λιμανιού Λάρνακας και εγκατάσταση μπαρών ασφαλείας στα λιμάνια Πάφου και Λατσιού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των συμπληρωματικών πιστώσεων και των ρυθμίσεων που απαιτούνται.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της παραπέμπει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

5 Δεκεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων