Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου
Ευανθία Σάββα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2018. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Κρατικού Αρχείου του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρόλο που δεν εκπροσωπήθηκε στην εν λόγω συνεδρία, απέστειλε στην επιτροπή γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου, έτσι ώστε η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεών του να μεταφερθεί από ένα έτος μετά την ημερομηνία δημοσίευσής του σε τρία έτη από την ημερομηνία δημοσίευσής του, δηλαδή να μεταφερθεί από τις 22 Δεκεμβρίου 2018 στις 22 Δεκεμβρίου 2020.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής η έφορος του Κρατικού Αρχείου ενημέρωσε την επιτροπή ότι στόχος της μεταφοράς της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των διατάξεων του βασικού νόμου είναι να δοθεί επαρκής χρόνος για τη στελέχωση του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την κατάλληλη προετοιμασία των κρατικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου.

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με γραπτό υπόμνημα που κατατέθηκε στην επιτροπή, ενημέρωσε ότι λόγω της πολυπλοκότητας του νόμου, αλλά και της ελλιπούς στελέχωσης του Γραφείου της εκτιμάται ότι τόσο οι υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και το Γραφείο της δε θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως στις υποχρεώσεις τους με βάση το νόμο στις 22 Δεκεμβρίου 2018.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τoυ νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

4 Δεκεμβρίου 2018

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων