Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου του 2018 Νόμος (Αρ. 1) του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Νοεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €149.691 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων που αφορούν στην κάλυψη του κόστους της αναδρομικής υλοποίησης της συλλογικής σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ της ΕΣΚ και των συντεχνιών του ωρομίσθιου προσωπικού και αφορούσε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στις κλίμακες μισθοδοσίας του, η οποία εκ παραδρομής δεν είχε εφαρμοστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, στην εν λόγω συλλογική σύμβαση υπήρχε πρόβλεψη μεταξύ άλλων για την επέκταση κατά δύο προσαυξήσεις των μισθοδοτικών κλιμάκων Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε8, Ε9 και Ε10 και όλων των προσωπικών κλιμάκων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συντεχνίες του ωρομίσθιου προσωπικού, κατόπιν γραπτού αιτήματος, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2017, ενημέρωσαν την ΕΣΚ ότι, ενώ οι άλλες πρόνοιες της συμφωνίας εφαρμόστηκαν, η εν λόγω πρόνοιά της δεν έτυχε εφαρμογής. Συναφώς, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΚ, σε συνεννόηση με τις συντεχνίες, αποφάσισε την αναδρομική εφαρμογή της πιο πάνω συμβατικής υποχρέωσης της ΕΣΚ. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της πρόνοιας της σύμβασης αναμένεται να επηρεάσει δεκατρείς υπαλλήλους και κατά την εφαρμογή της θα ληφθεί υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία, που προέβλεπε την παγοποίηση των οποιωνδήποτε προσαυξήσεων για την περίοδο 2012-2016.

Στο πλαίσιο της συζήτησης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΚ ανέφερε ότι πρόκειται για συμβατική υποχρέωση της ΕΣΚ προς το ωρομίσθιο προσωπικό, η οποία εκ παραδρομής δεν εφαρμόστηκε και σημείωσε ότι με το υπό αναφορά νομοσχέδιο επιτυγχάνεται η σχετική διόρθωση.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η εποπτεία εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο για διόρθωση της στρέβλωσης που παρατηρήθηκε.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των συμπληρωματικών πιστώσεων και των ρυθμίσεων που απαιτούνται.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της παραπέμπει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης στο στάδιο της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος.

4 Δεκεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων