Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι ρυθμίζουν σχέδια υπηρεσίας, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Οκτωβρίου και την 21η Νοεμβρίου 2018. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) και της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας μετά την αναβάθμιση της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης από την Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(ii) στην Κλίμακα Α8, Α10 και Α11 και την ταυτόχρονη μετονομασία της σε θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, λόγω της εξειδικευμένης εργασίας που πρέπει να εκτελούν τα πρόσωπα που κατέχουν την πιο πάνω θέση, προτείνεται η τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων για διορισμό στη θέση Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας, έτσι ώστε να καθορίζεται ως βασικό απαιτούμενο προσόν το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην εξωσωματική κυκλοφορία, αναγνωρισμένο από τον σύνδεσμο άσκησης του επαγγέλματος (perfusion society) της χώρας έκδοσης αυτού όσον αφορά χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ειδικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας ή άλλου αντίστοιχου συνδέσμου εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας εξέφρασε την άποψη ότι η θέση αυτή είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στα πλαίσια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, αφού η παρουσία του εν λόγω λειτουργού είναι απολύτως αναγκαία για την επιτυχή έκβαση της εγχείρησης. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι η τροποποίηση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων κατέστη αναγκαία, γιατί τα προσόντα του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στην κλινική φυσιολογία, μικροβιολογία, βιοχημεία, χημεία, βιολογία ή σε άλλο συναφές θέμα, τα οποία απαιτούνται από το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, δε θεωρούνται ικανοποιητικά για την άσκηση των πολύ εξειδικευμένων και απαιτητικών καθηκόντων της θέσης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των κανονισμών.

Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 2018, η οποία εισηγήθηκε την περαιτέρω εξέτασή τους από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

27 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων