Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018»

Παρόντες: 

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου, εκπροσωπώντας τον κ. Χριστάκη Τζιοβάνη
Ζαχαρίας Κουλίας, εκπροσωπώντας

τον κ. Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη

Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου Γιώργος Περδίκης, εκπροσωπώντας

τον κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια και τον κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, εκ μέρους της Αλληλεγγύης, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2018. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, έτσι ώστε να ανασταλεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019 η ισχύς ορισμένων διατάξεών του που αφορούν μεταφορά παιδιών με οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 για σκοπούς σχολικών εκδρομών και άλλων οργανωμένων δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, η ανάγκη για την εν λόγω τροποποίηση προέκυψε μετά την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας η οποία ρύθμισε μεταξύ άλλων τη χρήση συστημάτων ασφάλειας για τους πιο πάνω σκοπούς.

Συναφώς, η εν λόγω αναστολή της ισχύος των σχετικών διατάξεων προτείνεται, για να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να ετοιμάσει και καταθέσει στη Βουλή για έγκριση κανονισμούς που να ρυθμίζουν ικανοποιητικά τα τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι, μετά την ενημέρωση της οποίας έτυχε η επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2018 στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης εξέτασης του θέματος “Τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της νομοθεσίας «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018», που ρυθμίζει ζητήματα συστημάτων ασφάλειας για παιδιά”, αποφάσισε όπως προωθήσει σχετική πρόταση νόμου, ώστε να ανασταλεί η ισχύς των πιο πάνω αναφερόμενων διατάξεων, για να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος στους αρμοδίους να μελετήσουν περαιτέρω τα τεχνικά προβλήματα τα οποία προέκυψαν και να ετοιμάσουν σχετικούς κανονισμούς που να τα ρυθμίζουν επαρκώς. Συναφώς, η επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής για το επείγον του θέματος, ετοίμασε και κατέθεσε αυθημερόν στην ολομέλεια του σώματος την υπό συζήτηση πρόταση νόμου.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών συμφώνησε με την προτεινόμενη τροποποίηση και εισηγήθηκε στην επιτροπή όπως διαμορφωθεί ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν αναστέλλεται η υποχρέωση που επιβάλλει η υφιστάμενη νομοθεσία σύμφωνα με την οποία κατά τη μεταφορά των παιδιών με οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 για σκοπούς σχολικών εκδρομών και άλλων οργανωμένων δραστηριοτήτων πρέπει να ορίζεται ενήλικας συνοδός, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για τη χρήση των υφιστάμενων συστημάτων συγκράτησης που διαθέτουν τα εν λόγω οχήματα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση της εκτελεστικής εξουσίας.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

27 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων