Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για την πρόταση νόμου «Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Νίκος Κέττηρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Μαριέλλα Αριστείδου  
Ονούφριος Κουλλά Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γεώργιος Γεωργίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή στις 16 Νοεμβρίου 2018 από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Μαριέλλα Αριστείδου, Κυριάκο Χατζηγιάννη, Ονούφριο Κουλλά, Γεώργιο Γεωργίου, Γιώργο Κάρουλλα και Μάριο Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, Στέφανο Στεφάνου και Νίκο Κέττηρο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Ζαχαρία Κουλία και Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2018.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε υπό όρους και προϋποθέσεις να παρασχεθεί δικαίωμα σε τέκνα και εγγόνια πρόσφυγα, ο οποίος κατέχει τουρκοκυπριακή κατοικία, να υποκαθίστανται στην κατοχή της εν λόγω κατοικίας μετά τον θάνατο του πρόσφυγα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται υπό τις περιστάσεις αναγκαία, καθότι αίρει μία εν πολλοίς υφιστάμενη αδικία για τους κατιόντες προσφύγων, οι οποίοι, εφόσον πληρούν ορισμένα ελάχιστα κριτήρια, κρίνεται ότι πρέπει να αποκτούν δικαίωμα να διατηρήσουν την κατοχή των συγκεκριμένων κατοικιών για σκοπούς στέγασής τους.

Κατά τη συνεδρία της επιτροπής ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Ειδικότερα, ανέφερε ότι αναμένεται να υπάρξουν προφανείς στρεβλώσεις, σχετιζόμενες με το μέγεθος της κατοικίας και τον αριθμό των κατιόντων των αποθανόντων, αφού κατοικία τεσσάρων δωματίων ενδέχεται να καταλήξει σε μονήρες άτομο. Περαιτέρω, θα υπάρξουν, όπως ανέφερε, περιπτώσεις προσφύγων με μεγαλύτερες ανάγκες, οι οποίοι θα απολέσουν εκ του νόμου το δικαίωμα στέγασης σε τουρκοκυπριακές κατοικίες, αφού πλέον δε θα υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη της όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επέφερε νομοτεχνικές αλλαγές στην πρόταση νόμου για την καλύτερη εφαρμογή της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων τάσσεται ομόφωνα υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος.

 

28 Νοεμβρίου 2018

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων