Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μιχάλης Γιωργάλλας
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €21.483 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπεται η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων που αφορούν στην παραχώρηση επιδόματος υπεύθυνου σύνταξης σε δέκα δημοσιογράφους-βοηθούς συντάκτες (Κλ. Α4-7) οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα συντάκτη ή/και υπεύθυνου σύνταξης, καθώς και η αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος έξι ανταποκριτών-δημοσιογράφων του ΡΙΚ από αυτοεργοδοτουμένους (παροχείς υπηρεσιών) σε μισθωτούς (εργοδοτούμενους ιδιωτικού δικαίου).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, ποσό ύψους €15.400 θα παραχωρηθεί ως επίδομα υπεύθυνου σύνταξης ειδήσεων ραδιοφώνου σε δέκα δημοσιογράφους-βοηθούς συντάκτες οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα συντάκτη και/ή υπεύθυνου σύνταξης. Η ανάγκη για παραχώρηση του εν λόγω επιδόματος προέκυψε από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων εκτελεί καθήκοντα υπεύθυνου σύνταξης ειδήσεων ραδιοφώνου τα οποία δεν προβλέπονται στα οικεία σχέδια υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται σε μόνιμους υπάλληλους (δημόσιου δικαίου) ή/και σε συνεργάτες αορίστου χρόνου (ιδιωτικού δικαίου) που βρίσκονται στην Κλίμακα Α4-7 και στους οποίους ανατίθενται τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Το ποσό που θα καταβληθεί για το εν λόγω επίδομα αντιστοιχεί στα €2 μικτά για κάθε δεδουλευμένη ώρα εργασίας και ο μέσος όρος ανά άτομο ανέρχεται στα €1.540 ετησίως.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ποσό ύψους €6.083 από τις συνολικές συμπληρωματικές πιστώσεις αφορά στην αλλαγή εργασιακού καθεστώτος έξι ανταποκριτών του ΡΙΚ οι οποίοι καλύπτουν ειδησεογραφικά θέματα και τη μετατροπή τους από αυτοεργοδοτουμένους σε μισθωτούς. Η εργοδότησή τους για τους πρώτους τριάντα μήνες θα πραγματοποιείται με το καθεστώς ορισμένου χρόνου και, σε περίπτωση που αυτή συνεχιστεί μετά τους τριάντα μήνες, θα μετατραπούν σε μισθωτούς αορίστου χρόνου.

Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο εισάγονται ρυθμίσεις για πρόσληψη μέχρι έξι πρόσθετων συνεργατών ορισμένου χρόνου σε σχέση με τον αριθμό των υπηρετούντων συνεργατών ορισμένου χρόνου κατά το 2017.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ, η παραχώρηση του επιδόματος υπεύθυνου σύνταξης ειδήσεων ραδιοφώνου κρίνεται αναγκαία, καθότι οι εν λόγω βοηθοί συντάκτες ασκούν ήδη καθήκοντα συντάκτη ή/και υπεύθυνου σύνταξης, ενώ η αλλαγή εργασιακού καθεστώτος για τους έξι ανταποκριτές συνιστά πράξη εξορθολογισμού.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού συμφώνησε με την πρόσληψη πρόσθετων συνεργατών ορισμένου χρόνου, δήλωσε, αναφορικά με το ζήτημα της αλλαγής εργασιακού καθεστώτος των έξι ανταποκριτών, ότι πρόκειται για ένα θέμα που άπτεται αποκλειστικά των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ.

Σημειώνεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέφρασε τη διαφωνία της με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν στην αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των έξι ανταποκριτών του ΡΙΚ για τους λόγους που αναλύονται στη σχετική επιστολή της, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2018, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των συμπληρωματικών πιστώσεων και των ρυθμίσεων που απαιτούνται.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της παραπέμπει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για λήψη τελικής απόφασης στο στάδιο της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος.

27 Νοεμβρίου 2018

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων