Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Μαρίνος Μουσιούττας Αντρέας Φακοντής
Ανδρέας Κυπριανού Χριστάκης Τζιοβάνης
Νίκος Νουρής Ηλίας Μυριάνθους

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Οκτωβρίου 2018. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), του ΕΤΕΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με μέρος της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ».

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το δικαίωμα ένστασης σε κάθε θιγόμενο σχετικά με απόφαση ή ρυθμιστική απόφαση που έλαβε η ΡΑΕΚ για προτεινόμενα τιμολόγια ή μεθοδολογίες.

2. Ο καθορισμός και η δημοσιοποίηση από τη ΡΑΕΚ της διαδικασίας υποβολής της εν λόγω ένστασης.

3. Η παραχώρηση εξουσίας στη ΡΑΕΚ να καθορίζει με απόφαση ή/και ρυθμιστική της απόφαση τον ύστατο προμηθευτή για ορισμένη περίοδο, με κριτήρια αποτελεσματικά, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα και που δεν εξαιρούν εκ των προτέρων κανένα κάτοχο άδειας προμήθειας από το να καθοριστεί ως ύστατος προμηθευτής.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η ανάγκη για τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας προέκυψε έπειτα από τη διαδικασία EU PILOT, στη βάση της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις από τη Δημοκρατία αναφορικά με την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, ενώ παράλληλα, λόγω της καθυστέρησης στην ολοκληρωμένη εναρμόνιση με την υπό αναφορά Οδηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στη Δημοκρατία προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, και αφού έτυχε των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

 

27 Νοεμβρίου 2018

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων