Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο (Κυρωτικός) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Άγγελος Βότσης
Στέλλα Κυριακίδου Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου και στις 13 Νοεμβρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο, η οποία συμφωνήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας τον Ιανουάριο του 2013 και η προσχώρηση στην οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 77.339 και ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2014 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη Σύμβαση της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο στις 10 Οκτωβρίου 2013 και την έχει αποδεχτεί στις 18 Μαΐου του 2017. Μέχρι στιγμής, δήλωσε η ίδια εκπρόσωπος, έχουν υπογράψει τη σύμβαση 128 χώρες (28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την έχουν επικυρώσει 91, ενώ η Κύπρος έχει υπογράψει τη Σύμβαση στις 24 Σεπτεμβρίου του 2014.

Η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης:

1. αναγνωρίζοντας ότι ο υδράργυρος είναι μια χημική ουσία που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία λόγω της μεταφοράς των ατμοσφαιρικών ρύπων του σε μεγάλη απόσταση, της μεγάλης διάρκειας ζωής του στο περιβάλλον εξαιτίας της ανθρωπογενούς ρύπανσης, της ικανότητας βιοσυσσώρευσής του στα οικοσυστήματα, καθώς και λόγω των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεών του στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον,

2. επισημαίνοντας την ιδιαίτερη ευπάθεια των αρκτικών οικοσυστημάτων και των ιθαγενών κοινοτήτων λόγω της βιομεγέθυνσης του υδραργύρου και της μόλυνσης των παραδοσιακών ειδών διατροφής και εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις ιθαγενείς κοινότητες γενικότερα όσον αφορά τις επιπτώσεις του υδραργύρου,

3. αναγνωρίζοντας τα σημαντικά διδάγματα που αντλήθηκαν από τη νόσο της Μιναμάτα, ιδίως όσον αφορά τις σοβαρές επιπτώσεις της ρύπανσης από τον υδράργυρο για την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και την ανάγκη για ορθή διαχείριση του υδραργύρου και πρόληψη ανάλογων συμβάντων στο μέλλον,

συμφώνησαν ότι επιβάλλεται η κύρωση της σύμβασης αυτής, αφού ο σκοπός της είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς εκπομπές και εκλύσεις υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης.

 

28 Νοεμβρίου 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων