Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Μαρίνος Μουσιούττας Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Κυπριανού Ηλίας Μυριάνθους
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου και στις 23 Οκτωβρίου 2018. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις Νόμου, ώστε να παρασχεθεί εξουσία στον διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή να προβαίνει στις αναγκαίες έρευνες για σκοπούς διαπίστωσης τυχόν παράβασης των διατάξεων της υπό τροποποίηση νομοθεσίας που αφορούν τον καθορισμό ανώτατης τιμής πώλησης προϊόντων.

Ειδικότερα, ο διευθυντής θα έχει εξουσία μεταξύ άλλων να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Συλλογή πληροφοριών μέσω της αποστολής γραπτού αιτήματος σε εμπόρους ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

2. Είσοδο για επιθεώρηση ή έλεγχο σε γραφείο, χώρο, μεταφορικό μέσο, καθώς και σε κάθε άλλο επαγγελματικό χώρο.

3. Επιθεώρηση, έλεγχο, λήψη ή κατάσχεση αρχείων, εγγράφων, βιβλίων ή λογαριασμών και κάθε άλλου επαγγελματικού εγγράφου.

4. Υποβολή ερωτήσεων και διευκρινίσεων.

Παράλληλα, προβλέπονται ποινές για αδικήματα, όπως είναι για παράδειγμα η παράληψη και/ή άρνηση συμμόρφωσης προσώπων με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το νομοσχέδιο αναμένεται να βελτιώσει την εφαρμογή των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, αφού καλύπτει κενά που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή της.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΥΠΕ διαφώνησε με το νομοσχέδιο, γιατί, όπως ο ίδιος δήλωσε, ο σύνδεσμός του δεν κλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο σε δημόσια διαβούλευση των προνοιών του νομοσχεδίου. Παράλληλα, ανέφερε και την αντίθεσή του με τη φιλοσοφία της υφιστάμενης νομοθεσίας για καθορισμό ανώτατων τιμών σε προϊόντα για τα οποία υπάρχει ανταγωνισμός και η αγορά μπορεί να καθορίσει χαμηλότερες τιμές για τα εν λόγω προϊόντα και οι καταναλωτές να έχουν μεγαλύτερο όφελος.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, αφού, όπως δήλωσαν, οι προτεινόμενες διατάξεις αναμένεται να αυξήσουν την προστασία που παρέχεται στους καταναλωτές.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, βουλευτές μέλη της ζήτησαν και έλαβαν διευκρινίσεις για αρκετές πρόνοιες του νομοσχεδίου τόσο από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή όσο και από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Σε κατοπινό στάδιο η επιτροπή έλαβε και γραπτώς τις θέσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή με επιστολή του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2018. Συναφώς, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των μελών της επιτροπής οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το αρμόδιο υπουργείο.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Νοεμβρίου 2018

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων