Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ευανθία Σάββα
Δημήτρης Δημητρίου Κωστής Ευσταθίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2018.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή [Κλίμακα Α15(i)] στην Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του πιο πάνω νόμου, οι γενικοί διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διορίζονται με σύμβαση πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος ετοίμασε προσχέδιο του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή, το οποίο έτυχε επεξεργασίας από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και διαμορφώθηκε, ώστε να συνάδει με τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων γενικού διευθυντή στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος καθόρισε τους όρους εργασίας του γενικού διευθυντή, στους οποίους μεταξύ άλλων περιέχονται όροι αναφορικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του γενικού διευθυντή, τα ωφελήματά του μετά από τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης εργοδότησής του, τις εισφορές σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένου, την άδεια ανάπαυσης, την άδεια ασθενείας και την πειθαρχική του ευθύνη. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω όροι εργασίας έτυχαν επίσης επεξεργασίας από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2018, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκε κατά της έγκρισης των κανονισμών.

 

 

13 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων