Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2018»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ονούφριος Κουλλά Μαρίνος Μουσιούττας
Άριστος Δαμιανού Μιχάλης Γιωργάλλας
Αντρέας Καυκαλιάς Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2018. Στη συνεδρία παρευρέθηκε ο διευθυντής Προϋπολογισμού συνοδευόμενος από εκπρόσωπους του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €295.014.246 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2018 είναι ανεπαρκής.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, λόγω πρόσθετων αναγκών που έχουν προκύψει τα διάφορα υπουργεία/τμήματα υπέβαλαν αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ή και την τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2018 [(Νόμος Αρ. 51(ΙΙ) του 2017)] για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής μηχανής.

Ειδικότερα, οι ανάγκες για τις οποίες απαιτούνται οι πρόσθετες πιστώσεις περιλαμβάνουν κάλυψη αναγκών σε κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας και παιδείας, αποζημιώσεις στον γεωργικό τομέα και δαπάνες για αμυντική θωράκιση. Καθότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες εξοικονομήσεις από άλλες ομάδες/υποομάδες του ίδιου κεφαλαίου ή άλλων κεφαλαίων, αλλά ούτε είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων πιστώσεων από το Κεφάλαιο 18.30 “Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό”, οι απαιτούμενες πιστώσεις πρέπει να εξασφαλιστούν με την έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού και την ψήφιση του σχετικού νόμου.

Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο τροποποιείται ο βασικός νόμος, ώστε ο αριθμός των έκτακτων εκπαιδευτικών να αυξηθεί κατά δεκαπέντε (15) άτομα, ήτοι από 12 588 σε 12 603, για να καλύψει τις ανάγκες της μέσης εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Προϋπολογισμού, το συνολικό ύψος των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτούνται ανέρχεται στα €295 εκατομ., εκ των οποίων τα €84,2 εκατομ. αποτελούν ενδοκυβερνητικές συναλλαγές και συνεπώς δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο. Η πραγματική επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου με την έγκριση του υπό αναφορά συμπληρωματικού προϋπολογισμού υπολογίζεται στο 1,4% του ΑΕΠ και δεν αναμένεται να επηρεάσει τον δημοσιονομικό στόχο που έχει τεθεί για δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 2,9% του ΑΕΠ.

Οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων αναλύονται ως ακολούθως:

Σύνολο

εκατομ.

Μισθοδοσία κρατικών υπαλλήλων 4,6
Λειτουργικές δαπάνες 90,7
Γεωργοκτηνοτροφικές επιχορηγήσεις/αποζημιώσεις 31,5
Κοινωνικές παροχές 29,5
Παροχές παιδείας 12,8
Παροχές υγείας 21
Χορηγίες προς ημικρατικούς οργανισμούς/Ειδικά ταμεία 84,2
Δαπάνες αμυντικής θωράκισης 44,4
Άλλες δαπάνες 16,6
Σύνολο πρόσθετων αναγκών 335,3

Σημειώνεται ότι, παρόλο που το σύνολο των πρόσθετων αναγκών ανέρχεται στα €335,3 εκατομ., ποσό ύψους €40,3 εκατομ. θα καλυφθεί από μεταφορά εξοικονομήσεων από άλλες ομάδες/υποομάδες δαπανών διάφορων κεφαλαίων του κρατικού προϋπολογισμού του 2018. Ως εκ τούτου, οι συνολικές πρόσθετες πιστώσεις που απαιτούνται ανέρχονται στα €295.014.246.

Στο πλαίσιο της συζήτησης βουλευτές μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σωρεία ερωτημάτων ως προς τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά συμπληρωματικού προϋπολογισμού και ζήτησαν διευκρινίσεις για επιμέρους κονδύλια που περιλαμβάνονται σε αυτόν και αφορούν μεταξύ άλλων τα μέτρα στήριξης των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, τη χορηγία προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), τις βιομηχανικές περιοχές, τις επιχορηγήσεις στεγαστικών δανείων, την επιχορήγηση αγοράς διαμερισμάτων και οικιών, τα τέλη εισπράξεως πιστωτικών καρτών, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και την ανάκτηση του ποσού που καταβλήθηκε προς συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Συναφώς, προς απάντηση των τεθέντων ζητημάτων το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε σχετική επιστολή, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2018.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των συμπληρωματικών πιστώσεων και των ρυθμίσεων που απαιτούνται.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της παραπέμπει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης στο στάδιο της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

13 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων