Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018» και για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2018»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Ηλίας Μυριάνθους
Χριστάκης Τζιοβάνης Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Κώστας Κώστα Άννα Θεολόγου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2018. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Δημοσίων Έργων του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των Πινάκων Ι και ΙΙ του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, κατά τρόπον ώστε αφενός να ρυθμιστούν εξώδικα τα αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου και αφετέρου οι εν λόγω πίνακες να συνάδουν με τις ρυθμίσεις αυτού.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η διαγραφή από αυτούς προνοιών οι οποίες περιλήφθηκαν στις διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τη διακίνηση των ποδηλάτων, καθώς και η τροποποίηση άλλων προνοιών τους, ούτως ώστε να συνάδουν με τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στα πλαίσια των δράσεών του για την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και ειδικότερα την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου, ως εναλλακτικού μέσου διακίνησης, προώθησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος στις 30 Μαρτίου 2018. Ο εν λόγω νόμος, με τίτλο «Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018», τέθηκε σε ισχύ σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ψήφισής του και συγκεκριμένα την 31η Οκτωβρίου 2018, ούτως ώστε αφενός να παρασχεθεί στην εκτελεστική εξουσία ο απαραίτητος χρόνος για τις αναγκαίες τροποποιήσεις άλλων νομοθεσιών που επηρεάζονταν από την εν λόγω ειδική ρύθμιση και αφετέρου να γίνει πλήρης και κατάλληλη ενημέρωση του κοινού για τις διατάξεις αυτού, τόσο από την εκτελεστική εξουσία όσο και από τις οργανώσεις ποδηλατιστών.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των προτεινόμενων κανονισμών.

Στα πλαίσια της συζήτησης των προνοιών του νομοσχεδίου και των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών επεσήμανε ότι στο νομοσχέδιο εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε πρόβλεψη για ρύθμιση εξωδίκως της μη συμμόρφωσης του οδηγού μηχανοκίνητου οχήματος στην υποχρέωσή του που επιβάλλεται από τον περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμο, ώστε να οδηγεί το όχημά του με αυξημένη φροντίδα και προσοχή, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια υπό τις περιστάσεις για την προστασία του ποδηλάτη, και εισηγήθηκε όπως γίνει σχετική τροποποίηση, ώστε να περιληφθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Τόσο ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων όσο και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι συμφώνησαν με την επισήμανση και εισηγήθηκαν τη συμπερίληψη στο νομοσχέδιο της σχετικής ρύθμισης.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου, σύμφωνα με τα όσα διημείφθησαν πιο πάνω, και αφού προέβη σε νομοτεχνικές βελτιώσεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των προτεινόμενων κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών.

14 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων