Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων Νόμος (Αρ. 1) του 201

Παρόντες:

Σκεύη Kούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Νίκος Κέττηρος Ζαχαρίας Κουλίας
Μαριέλλα Αριστείδου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
Ονούφριος Κουλλά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2018. Στο πλαίσιο της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών. Εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία αυτή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η επιστροφή οφειλόμενου ποσού ύψους 3.563 σε λειτουργό της ΠΕΠ, ο οποίος είχε συμπληρώσει τετρακόσιους (400) μήνες εισφορών στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών την 31η Ιανουαρίου 2013, αλλά του οποίου η ΠΕΠ συνέχιζε να αποκόπτει την εισφορά στο ταμείο (2%) για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι το αναφερόμενο ποσό θα καταβληθεί στον υπό αναφορά λειτουργό από εξοικονομήσεις σε διάφορα άρθρα του ετήσιου προϋπολογισμού της ΠΕΠ και με ταυτόχρονη δημιουργία νέου άρθρου με συμβολική πρόνοια €10, έτσι που να γίνει πρόβλεψη για τους σκοπούς για τους οποίους θα γίνει η σχετική δαπάνη, αφού στον προϋπολογισμό της ΠΕΠ δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι όλοι οι παριστάμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από νομοτεχνικής πλευράς.

14 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων