Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Οκτωβρίου 2018. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας και διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, με τον νόμο που προτείνεται προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Αύξηση των μη εκτελεστικών μελών του συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τρία σε πέντε.

2. Σύσταση επιτροπής ελέγχου.

3. Εξουσιοδότηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συλλογή πληροφοριών από εποπτευομένους για τη διενέργεια στατιστικών αναλύσεων και διαχείριση κινδύνων.

4. Εξουσιοδότηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβολή διοικητικών κυρώσεων και διοικητικών μέτρων, όπως προβλέπονται στις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εφαρμογή των οποίων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται ως η αρμόδια αρχή είτε δυνάμει των εν λόγω πράξεων είτε δυνάμει γνωστοποίησης του υπουργού.

5. Διαγραφή διάταξης σύμφωνα με την οποία για όλα τα μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ισχύουν οι διατάξεις του περί Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου και πρόβλεψη, ώστε αυτές να ισχύουν μόνο για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για μια πενταετή θητεία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις καθίσταται αποτελεσματικότερη η λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρέχεται ευελιξία για την ορθότερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Σημειώνεται ότι την επιτροπή απασχόλησε το αδιάβλητο του διορισμού των μελών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και το καθεστώς λειτουργίας της νε0συσταθείσας με νομοσχέδιο επιτροπής ελέγχου.

Συναφώς, η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, υφίσταται καθορισμένο πλαίσιο διορισμού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το οποίο θέτει συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να μην επηρεάζεται το αδιάβλητο του θεσμού, ενώ, όσον αφορά στην επιτροπή ελέγχου, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι η λειτουργία της εδράζεται στη βάση διεθνών πρακτικών και προτύπων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της παραπέμπει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τη λήψη τελικής απόφασης στο στάδιο της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος.

 

 

13 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων