Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2017 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2018»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Γιώργος Περδίκης
Άριστος Δαμιανού Άννα Θεολόγου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8, 15 και 22 Οκτωβρίου 2018. Στο πλαίσιο της συζήτησης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2017, ώστε να προβλέπει για αυξημένα έσοδα του οργανισμού, καθώς και για τη μεταφορά κονδυλίων μεταξύ διάφορων άρθρων του εν λόγω προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Αύξηση της πρόβλεψης για τα έσοδα του οργανισμού τα οποία προέρχονται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (€189.565) και από χορηγίες για τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (€11.000).

2. Κάλυψη του αυξημένου κόστους ασφάλισης των αθλητών.

3. Παραχώρηση πρόσθετης χορηγίας ύψους €750.000 στα προσφυγικά σωματεία.

4. Παραχώρηση χαριστικών παροχών σε αθλητές και προπονητές για τις επιτυχίες τους σε αγώνες κατά το έτος 2017.

5. Αύξηση των κονδυλίων του άρθρου Αθλητισμός Ατόμων με Αναπηρίες και Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού κατά €27.000.

6. Κατανομή του ποσού που λαμβάνεται ως έσοδο από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων στα διάφορα ομαδικά αθλήματα σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η μείωση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των αναπτυξιακών δαπανών του οργανισμού, καθώς και των χορηγιών που δίνονται στους αθλητικούς φορείς.

Περαιτέρω, οι ιδιόκτητες αθλητικές υποδομές του ΚΟΑ σε αρκετά στάδια παρουσιάζουν σημεία φθοράς και συνεπώς επιβάλλεται η ουσιαστική συντήρηση και αναβάθμισή τους. Με στόχο την επιτάχυνση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, αξιοποιώντας τα πλεονάσματα του υφιστάμενου προϋπολογισμού, ο οργανισμός προχωρεί σε αναβαθμίσεις στις αίθουσες Λευκόθεο στη Λευκωσία (€72.000) και Αφροδίτη στην Πάφο (€98.000), τη συντήρηση των κερκίδων του Μακαρείου Σταδίου (€201.000), του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λεμεσού (€432.000) κ.ά.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο κοινωνικός αθλητισμός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της αθλητικής πολιτικής του ΚΟΑ. Παρά ταύτα, τα τελευταία χρόνια λόγω μείωσης στους προϋπολογισμούς ο ΚΟΑ έχει κατ’ ανάγκην μειώσει σημαντικά τις χορηγίες προς τα σωματεία της υπαίθρου και προς τους δήμους και κοινότητες. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός αιτιολογημένων και ώριμων έργων που ο ΚΟΑ πρέπει να επιχορηγήσει τα επόμενα χρόνια. Μέσα από τον τροποποιητικό προϋπολογισμό επιχορηγείται μια σειρά από σωματεία, δήμους και κοινότητες για τη δημιουργία ή/και την ουσιαστική βελτίωση της αθλητικής υποδομής τους, στοχεύοντας πάντα στην υγιή απασχόληση σε ασφαλείς αθλητικούς χώρους των ερασιτεχνών αθλητών, καθώς και του ευρύτερου κοινού.

Αναφορικά με τις επιχορηγήσεις προσφυγικών σωματείων και τις χαριστικές παροχές σε αθλητές στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αναφέρονται τα εξής:

1. Αποτελεί πάγιο αίτημα των προσφυγικών σωματείων η παροχή πρόσθετης οικονομικής βοήθειας για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας τους και συναφώς στο πλαίσιο αυτό ο ΚΟΑ έχει ετοιμάσει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για παραχώρηση πρόσθετης ετήσιας χορηγίας ύψους €750.000. Λόγω οικονομικής στενότητας τα κονδύλια που απαιτούνται για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδιασμού δεν είχαν περιληφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό για το έτος 2017 και ως εκ τούτου γίνεται σχετική πρόνοια στον υπό εξέταση τροποποιητικό προϋπολογισμό.

2. Το έτος 2017 ήταν μία επιτυχημένη χρονιά για τον αθλητισμό της Κύπρου και ως επιβράβευση για τις επιτυχίες αυτές μέσα από συγκεκριμένο σχεδιασμό του ΚΟΑ παραχωρούνται, ως κίνητρα, χαριστικές παροχές στους αθλητές και τους προπονητές τους. Το συνολικό ύψος των χαριστικών παροχών που παραχωρούνται ανέρχεται στις €297.450. Ποσό ύψους €36.600 αφορά τις επιτυχίες στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης του 2017 και ποσό ύψους €260.850 για επιτυχίες σε διάφορους άλλους αγώνες.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω ενημέρωση, καθώς και την κατάθεση στοιχείων για διάφορα θέματα, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κριτηρίων επιχορήγησης των διάφορων αθλητικών ομοσπονδιών και των κονδυλίων που έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό, των επιχορηγήσεων που δίνονται στο ποδόσφαιρο, της εφαρμογής του θεσμού της κάρτας φιλάθλου, καθώς και της ενημέρωσης για διοικητικά θέματα του οργανισμού.

Ο ΚΟΑ, ανταποκρινόμενος στο αίτημα της επιτροπής, με επιστολές του, ημερομηνίας 12 και 31ης Οκτωβρίου 2018, κατέθεσε πρόσθετη ενημέρωση αναφορικά με τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2017 Νόμου του 2017 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».

Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου τάσσεται εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

14 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων