Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Eυθύμιος Δίπλαρος
Μαρίνος Μουσιούττας, εκπροσωπώντας Χριστάκης Τζιοβάνης
τον κ. Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου  

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο κυκλοφόρησε σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος στις 12 Οκτωβρίου 2018, η επιτροπή επανεξέτασε το νομοσχέδιο σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2018. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου στην εν λόγω συνεδρία, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η προτεινόμενη διαγραφή της υποχρέωσης τήρησης των στοιχείων εκτελώνισης του οχήματος (τύπος C72A) από την αναλυτική κατάσταση των οχημάτων που οφείλει να τηρεί αδειούχος έμπορος που εμπορεύεται οχήματα τα οποία κυκλοφορούν με πινακίδες που παραχωρούνται δυνάμει των διατάξεων της υπό τροποποίηση νομοθεσίας.

2. Η διόρθωση του δείγματος της πινακίδας που περιλαμβάνεται στο Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήματος της υπό τροποποίηση νομοθεσίας, ούτως ώστε να συνάδει με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

3. Η πρόβλεψη έκπτωσης για το έτος 2019 από τα τέλη που προβλέπονται στο νομοσχέδιο για τις περιπτώσεις των εμπόρων οι οποίοι κατέβαλαν τέλη για έκδοση ή ανανέωση αδειών επίδειξης και δοκιμής και για παραχώρηση πινακίδων εντός του 2018 στην περίπτωση που το εξάμηνο για το οποίο κατέβαλαν τα τέλη λήγει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, αφού ενημερώθηκαν για τους προβληματισμούς της επιτροπής και αφού μελέτησαν τις εισηγήσεις αυτής, όπως αυτές καταγράφονται πιο πάνω, συμφώνησαν με αυτές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου ως ακολούθως:

1. Να απαλειφθεί από το κείμενο αυτού η διαγραφή της υποχρέωσης τήρησης των στοιχείων εκτελώνισης του οχήματος (τύπος C72A).

2. Να αντικατασταθεί το Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήματος.

3. Να προστεθεί πρόνοια που να προβλέπει την παραχώρηση έκπτωσης για τις περιπτώσεις εμπόρων που κατέβαλαν τέλη, όπως αναφέρεται στο σημείο 3 πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού έτυχε των απαραίτητων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

 

 

14 Νοεμβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων