Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2018 Νόμος (Αρ. 1) του 2018»

Παρόντες:

Μάριος Μαυρίδης, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Ονούφριος Κουλλά Μιχάλης Γιωργάλλας
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 31η Οκτωβρίου 2018. Στη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση διάθεσης στην ΑΗΚ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €102.858 και η χρήση τους για τη μετονομασία και πλήρωση διάφορων θέσεων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Αρχής.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις ακόλουθες θέσεις:

1. Μία θέση Διευθυντή Μεταφοράς (μετονομασία από Διευθυντή Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς).

2. Τέσσερις (4) θέσεις Διευθυντή Διανομής Περιφερειακού Γραφείου (μετονομασία από Διευθυντή Δικτύων Περιφερειακού Γραφείου).

3. Μία θέση Διευθυντή Διανομής (νέα θέση).

4. Μία θέση Βοηθού Μηχανολόγου Μηχανικού και Μηχανολόγου Μηχανικού (Συνδυασμένη νέα θέση).

5. Πέντε (5) θέσεις Βοηθού Μηχανικού Δικτύου και Μηχανικού Δικτύου (Συνδυασμένες νέες θέσεις).

6. Δύο (2) θέσεις Λειτουργού Ασφάλειας/Λειτουργού Ασφάλειας Α΄ (Συνδυασμένες θέσεις).

7. Τέσσερις (4) θέσεις Τεχνικού (Μηχανολογία - νέες θέσεις).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής:

1. Οι θέσεις που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 3 πιο πάνω αφορούν αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή του λειτουργικού διαχωρισμού της ΑΗΚ, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ.

2. Οι θέσεις που αναφέρονται στα σημεία 4 και 7 πιο πάνω αφορούν την ανάγκη για εποπτεία και διαχείριση του μεγάλου αριθμού οχημάτων/μηχανημάτων της Αρχής, καθώς και των συμβολαίων που συνάπτονται για σκοπούς συντήρησης και επιδιόρθωσής τους.

3. Οι θέσεις που αναφέρονται στο σημείο 5 πιο πάνω αποτελούν ενίσχυση της Αρχής για σκοπούς σχεδιασμού, προγραμματισμού και κατασκευής αριθμού έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ώστε το κράτος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη διείσδυση των ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής της ΑΗΚ.

4. Οι θέσεις που αναφέρονται στο σημείο 6 πιο πάνω αφορούν την ανάγκη κάλυψης όλου του οργανισμού με Λειτουργό Ασφαλείας. Σημειώνεται ότι ο υφιστάμενος αριθμός των τεσσάρων (4) Λειτουργών Ασφάλειας δεν κρίνεται ικανοποιητικός για την κάλυψη των αναγκών της Αρχής, καθότι οι εν λόγω λειτουργοί υποχρεούνται να καλύπτουν τέσσερα περιφερειακά γραφεία, δύο ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, καθώς και το κεντρικό γραφείο, ενώ τονίζεται ότι σε κάθε ένα από τα εν λόγω υποστατικά εργοδοτούνται πέραν των διακόσιων (200) προσώπων.

Σημειώνεται ότι τόσο τα αρμόδια υπουργεία όσο και η ΡΑΕΚ συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω τοποθετήσεων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το υπό αναφορά νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

31η Οκτωβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων