Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος (Αρ. 1) του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Μιχάλης Γιωργάλλας
Γιώργος Κ. Γεωργίου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Αντρέας Καυκαλιάς  

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω νομοσχέδιο κυκλοφόρησε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού στις 17 Οκτωβρίου 2018. Ωστόσο, ύστερα από την αναβολή της συζήτησής του νομοσχεδίου από την ολομέλεια της Βουλής, στις 19 Οκτωβρίου 2018, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να επανεξετάσει το νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Οκτωβρίου 2018. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου και τα στοιχεία που το αφορούν περιλαμβάνονται αναλυτικά στην πρώτη έκθεση της επιτροπής.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, πριν από την επανεξέταση του νομοσχεδίου, απέστειλε στην επιτροπή επιστολή, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, στην οποία εισηγείται τη διαμόρφωση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την πιο πάνω επιστολή, γίνεται εισήγηση όπως το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μόνο τα δύο από τα τέσσερα αρχικά προτεινόμενα άρθρα και συγκεκριμένα να περιλαμβάνονται το Άρθρο 04367: “Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων-Φοιτητική Ταυτότητα” €15.000, καθώς και το Άρθρο 04371: Πρόγραμμα “Φοιτητές σε Δράση” €150.000. Το συνολικό αυτό ποσό των €165.000, με βάση την επιστολή, θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού από το Άρθρο 043112 “Εκπαιδευτικές Χορηγίες” του Κεφαλαίου 200220.

Επισημαίνεται ότι η εισήγηση για διαμόρφωση του νομοσχεδίου προέκυψε λόγω προβληματισμών που εγέρθηκαν στο αρχικό στάδιο της εξέτασης του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, οι οποίοι αφορούσαν στο ότι οι προτεινόμενες δαπάνες €400.000 που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε αρχικά από την κυβέρνηση, προέρχονταν από εξοικονομήσεις του πιο πάνω άρθρου που αφορά τις “Εκπαιδευτικές Χορηγίες”. Επισημαίνεται όμως ότι το κονδύλι του άρθρου αυτού αφορά την παραχώρηση φοιτητικών χορηγιών και φοιτητικών επιδομάτων και όχι άλλους σκοπούς.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής ο πρόεδρος του ΟΝΕΚ εξέφρασε μεταξύ άλλων την επιθυμία όπως τα υπόλοιπα ποσά που δε θα διατεθούν στο παρόν στάδιο ενσωματωθούν σε μελλοντικό προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ. Όπως όμως επισήμανε ο ίδιος, εγείρεται ζήτημα όσον αφορά στην υλοποίηση και οικονομική στήριξη του προγράμματος “Βουλή των Νέων”, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 04372 “Πρωτοβουλίες Νέων”, για το οποίο απαιτείται αμέσως η καταβολή του ποσού €10.000, διότι η πραγματοποίηση του προγράμματος “Βουλή των Νέων” έχει ήδη προγραμματιστεί εντός του μηνός Νοεμβρίου του 2018.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών επισήμανε σχετικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ενσωματωθούν τα υπόλοιπα ποσά, τα οποία αφορούν τα άλλα δύο άρθρα για τα προγράμματα “Makerspace” και “Πρωτοβουλίες Νέων”, στον νέο προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ για το 2019 και, ως εκ τούτου, τα ποσά πρέπει να καταβληθούν εντός της τρέχουσας χρονικής περιόδου του 2018. Όπως όμως επισήμανε επίσης ο ίδιος εκπρόσωπος, οι εξοικονομήσεις που υπάρχουν την παρούσα περίοδο προέρχονται μόνο από το σχετικό κονδύλι για τις “Εκπαιδευτικές Χορηγίες”.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο και ειδικότερα την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας αναλυτική ενημέρωση για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν το άρθρο 043112 “Εκπαιδευτικές Χορηγίες”, ύψους €55 εκατομ., σε σχέση με τη φοιτητική χορηγία και τα φοιτητικά επιδόματα. Συγκεκριμένα, η επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί για τις εξοικονομήσεις που αφορούν τα μη δαπανηθέντα ποσά από το πιο πάνω κονδύλι και την αξιοποίησή τους. Επισημαίνεται ότι ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας κατέθεσε και γραπτώς τα στοιχεία σε σχέση με τα πιο πάνω.

Η επιτροπή, στη βάση των πιο πάνω, κρίνει σκόπιμο όπως ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός παραμείνει όπως αυτός αρχικά κατατέθηκε από την κυβέρνηση, ώστε να προβλέπονται σε αυτόν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €400.000.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στα πλαίσια της συζήτησής του στην ολομέλεια της Βουλής.

31η Οκτωβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων