Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος (Αρ. 1) του 2018»

Παρόντες:

Κυριάκος Χατζηγιάννης, πρόεδρος Γιώργος Τ. Γεωργίου
Γιώργος Κάρουλλας Πανίκος Λεωνίδου
Αννίτα Δημητρίου Χρίστος Ορφανίδης
Αντρέας Καυκαλιάς Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2018. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί έγκαιρα ενώπιον της επιτροπής, εντούτοις διαβίβασε τηλεφωνικά τη θετική τοποθέτησή του επί του νομοσχεδίου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΟΝΕΚ για το έτος 2018 συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €400.000 για την κάλυψη δαπανών του, που αφορούν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Το πιο πάνω ποσό θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και συγκεκριμένα από το άρθρο 04311.2 «Εκπαιδευτικές Χορηγίες» του Κεφαλαίου 200220.

2. Οι πιο πάνω δαπάνες αφορούν σκοπούς για τους οποίους τα κονδύλια του υφιστάμενου προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το έτος 2018 δε διαθέτουν επαρκείς πιστώσεις.

3. Το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί με την προώθηση του πιο πάνω συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, η κάλυψη των αυξημένων δαπανών και τα ποσά που πρέπει να διατεθούν αφορούν τα ακόλουθα άρθρα του υφιστάμενου προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ:

1. Άρθρο 04354: “Makerspace”: €45.000.

2. Άρθρο 04367: “Κάρτα Νέων”: €15.000.

3. Νέο Άρθρο 04371: Πρόγραμμα “Φοιτητές σε Δράση”: €150.000.

4. Άρθρο 04372: “Πρωτοβουλίες Νέων”: €190.000. Σημειώνεται ότι από το ποσό αυτό οι €10.000 θα αφορούν την οικονομική στήριξη του προγράμματος “Βουλή των Νέων”.

Επισημαίνεται ότι στο επεξηγηματικό σημείωμα του συμπληρωματικού προϋπολογισμού περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την ανάγκη κάλυψης των αυξημένων δαπανών.

Στο στάδιο της εξέτασης του συμπληρωματικού προϋπολογισμού η επιτροπή, αφού διεξήλθε τις πρόνοιές του, υπέβαλε αριθμό ερωτημάτων και ζήτησε στοιχεία και διευκρινίσεις για τα επίμαχα άρθρα.

Ο πρόεδρος του ΟΝΕΚ, αφού ενημέρωσε την επιτροπή για τα πιο πάνω, δεσμεύτηκε να αποστείλει γραπτώς στην επιτροπή συγκεκριμένες απαντήσεις και στοιχεία για τα διάφορα ερωτήματα που εγέρθηκαν. Όπως επισήμανε επίσης, ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός πρέπει να προωθηθεί άμεσα για ψήφιση.

Με βάση τα πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στα πλαίσια της συζήτησής του στην ολομέλεια της Βουλής.

17 Οκτωβρίου 2018

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων